2e zondag na Drievuldigheid

De moed van sterke vrouwen

4.In die tijd was Debora, de vrouw van Lappidot, profetes; zij handhaafde voor de Israëlieten recht en wet. Ze zat meestal onder de Debora-palm, in het bergland van Efraïm, tussen Rama en Betel; daar gingen de Israëlieten naar toe om hun vragen aan haar voor te leggen.
Zij liet Barak, de zoon van Abinoam, bij zich komen uit Kedes in Naftali, en zei tegen hem: ‘Dit is het bevel van de Heer, de God van Israël: Ruk uit met tienduizend man uit de stammen Naftali en Zebulon naar de berg Tabor. Ik zal ervoor zorgen dat Sisera, de legeraanvoerder van Jabin, met zijn strijdwagens en zijn troepen tegen u uitrukt. Bij de beek Kison zal ik hem in uw macht geven.’ Maar Barak antwoordde: ‘Ik ga alleen als u meegaat. Als u niet meegaat, ga ik ook niet.’‘Goed,’ zei Debora, ‘ik ga mee; maar het succes van deze onderneming zal niet op uw naam komen te staan: de Heer zal Sisera uitleveren aan een vrouw.’ En zij ging met Barak op weg naar Kedes.
Richteren 4 verzen 5-9

Over de positie van de vrouw is door de eeuwen heen veel te doen geweest. Maar God laat zowel in het Oude als het Nieuwe Testament zien dat ze voor Hem net zo kostbaar zijn als mannen. Hij zet hun gaven en talenten in en zegent die. Vandaag maken we kennis met de profetes Debora en een Kenitische vrouw.

Door geloof alleen…

Beide vrouwen krijgen ze van God een allesbepalende rol toebedeeld bij de bevrijding van het volk Israël  uit de hand van de Kanaänitische koning Jabin. Beide vrouwen zijn heldhaftig, koelbloedig en doortastend. Hun kracht ligt in hun vertrouwen op Gods leiding en inspiratie.

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel met Deuterocanonieke Boeken (Met aantekeningen), ©Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1999

©Elise G.Lengkeek

Aangepast leesmenu – 2e zondag na Drievuldigheid

Vier de 2e zondag na Drievuldigheid mee in het morgen- en avondgebed met de onderstaande lezingen uit het Oude Testament van de Bijbel. Ze vervangen de beide lezingen uit het Oude Testament van het gewone leesmenu  in het morgen- en avondgebed in het leesmenu van vandaag. Vind je die onderbreking te lastig? Volg dan het gewone Leesmenu van vandaag.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Deel dit bericht via Twitter

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.