2e zondag na Kerst

De 2e zondag na Kerst

Stilstaan bij het mysterie van Gods menswording in de persoon van Jezus Christus: het Licht van de wereld dat mensen verlicht, die in het duister van hun zonde en schuld zitten opgesloten en daaruit bevrijd worden. Jezus Christus was en is een met God Zijn Vader. En omdat Hij ook een van ons is geworden en onze schuld op zich heeft genomen, heeft Hij ons verzoend met God. In Hem en door Hem, die kleine Kerstbaby, de toen nog ongekroonde Koning van het het heelal, zijn wij nu een met God.

Aangepast leesmenu

Vier de 2e zondag na Kerst mee in het morgen- en avondgebed met de onderstaande lezingen uit het Oude en Nieuwe Testament van de Bijbel. Ze vervangen de beide lezingen uit het Oude en/of Nieuwe Testament van het gewone leesmenu  in het morgen- en avondgebed in het leesmenu van vandaag.

Vind je die onderbreking te lastig? Volg dan het gewone Leesmenu van vandaag.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Aangepast leesmenu – Dagtekst

God bepaalt wat er gebeurt

1 God zegt: ‘Volken van de wereld, wees stil en luister naar mij! Kom hierheen en luister. Jullie moeten goed nadenken voordat je iets zegt. We moeten samen overleggen en zien wie er gelijk heeft.
2 Wie heeft er een koning laten komen uit het oosten? En wie heeft die koning zo veel macht gegeven? Dat ben ik! Ik heb ervoor gezorgd dat hij macht heeft over andere volken en hun koningen. Zijn leger jaagt ze allemaal weg, ze verdwijnen als stof dat wegwaait in de wind. 3 Want die koning en zijn leger zijn enorm snel. Niemand houdt ze tegen.
4 Wie heeft dat allemaal laten gebeuren? Dat ben ik, de Heer! En wie bepaalt steeds wat er gaat gebeuren? Dat ben ik! Ik was er al in het begin, en ik zal er ook aan het einde zijn.’

Morgengebed: Jesaja 41:1-4

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap en Katholieke Bijbelstichting. 

©Elise G. Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter