2e zondag na Pasen

2e zondag na Pasen

Het hart van aanbidding

De dood en opstanding van Jezus Christus heeft na Pasen immense gevolgen gehad. Voor iedereen die toen en later in hem ging geloven.

Met zijn offer heeft Hij de macht van de zonde en onze verslaving daaraan, voorgoed verbroken. Hij heeft  de weg vrijgemaakt naar een levende relatie met God als Vader. Voor ieder die Hem volgt.

De hemel juicht over wat Jezus Christus heeft bereikt. Het is een bron van eindeloze aanbidding. En de kerk van alle tijden en plaatsen op aarde staat sinds Pasen te trillen op haar grondvesten. Ook zij kan niet anders dan telkens in jubel uitbarsten.

Aangepast leesmenu

Vier de 2e zondag na Pasen mee in het morgen- middag- en avondgebed met de onderstaande lezingen uit het Oude en Nieuwe Testament van de Bijbel. Ze vervangen de beide lezingen uit het Oude en/of Nieuwe Testament van het gewone leesmenu  in het morgen- middag- en avondgebed in het leesmenu van vandaag.

Vind je die onderbreking te lastig? Volg dan het gewone Leesmenu van vandaag.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Aangepast leesmenu – dagtekst

Jezus geeft de twee leerlingen uitleg

25 Toen zei Jezus tegen hen: ‘Wat zijn jullie toch dom. Jullie begrijpen het nog steeds niet! Waarom geloven jullie niet wat de profeten gezegd hebben? 26 Jullie wisten toch dat de messias eerst moest lijden voordat hij koning kon worden?’
27 En Jezus legde hun uit wat er over hem in de heilige boeken stond. Hij begon bij de boeken van Mozes en al de profeten.

De twee leerlingen herkennen Jezus

28 Toen kwamen ze bij het dorp Emmaüs. Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. 29 Maar de twee leerlingen hielden hem tegen en zeiden: ‘Blijf toch bij ons. Want de dag is bijna voorbij, het wordt al donker.’ Toen ging Jezus met hen mee.
30 Tijdens het eten nam Jezus het brood. Hij dankte God, brak het brood in stukken en deelde het uit. 31 Op dat moment herkenden de leerlingen Jezus. Maar direct daarna zagen ze hem niet meer.
32 De twee leerlingen zeiden tegen elkaar: ‘Had jij onderweg ook al zo’n bijzonder gevoel? Er was iets toen hij met ons praatte en de heilige boeken uitlegde.’ 33 En meteen stonden ze op en gingen terug naar Jeruzalem. Ze gingen naar de elf leerlingen, die daar bij elkaar waren met de andere leerlingen.
34 Toen ze binnenkwamen, zeiden de elf leerlingen en de anderen: ‘Jezus is opgestaan, het is echt waar! Simon Petrus heeft hem gezien!’ 35 Toen vertelden de twee leerlingen wat zij onderweg meegemaakt hadden. En hoe ze Jezus herkend hadden toen hij het brood brak.

Middaggebed: Lucas 24:25-35

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap. 

Meditatie

De symbolische kracht van aanbidding

Dat gaat veel dieper dan alleen ‘hallelujah’ zingen en de ervaring beleven van een romantisch soort relatie met God, waarin we blind voorbij gaan aan pijn en moeite, zonde en zorgen.

Robert E. Webber zegt daarover in ‘Ancient-Future Time, pag 152 , Grand Rapids 2004’:

‘Aanbidding symboliseert de kracht van Jezus’ dood en opstanding in ons eigen leven, in alles wat we in de liturgie uitdragen, zingen en uitbeelden. Het is een doorlopende viering van wat er met Pasen is gebeurd.’

Vertaling: Elise G. Lengkeek

Het verhaal van de Emmaüs-gangers in Lucas 24 is in dit verband veelzeggend.  Zij, vol ongeloof en verdriet over Jezus’  lijden en dood onderweg, worden verrast door iemand die ze inhaalt. Luisterend naar hun klaagzang, ontvouwt deze persoon voor hen de Wet en de Profeten.

Hij laat alles in een nieuw licht zien wat ze van Jezus hadden geleerd. Wie is hij toch, deze geheimzinnige vreemdeling die hun gedachten en harten leest, en bij hen aan tafel zich opstelt als gastheer in plaats van gast?

Aanbidding: een  zich eeuwig  herhalend patroon

Bijzonder is dat deze gebeurtenis de diepe zin en betekenis van aanbidding laat zien. Het is alsof je kijkt naar een bloem die haar hart ontvouwt in vier delen.

Een viervoudige patroon dat sinds Pasen ook terug te vinden is in de liturgie van de kerk van alle tijden en plaatsen.

Lees er meer over in de meditatie bij deze tekst in:
Mijn getijdengebed – bidden op het ritme van de dag – Deel III, Zondagen door het jaar, Meditatie 2e zondag na Pasen.

©Elise G. Lengkeek

Wist je dat….

Dankzij de bijdrage van donateurs en leden debijbel.nl kan bestaan en werken aan de verspreiding en vertaling van de bijbel? Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal (BGT). Bij het Nederlands Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen. Met de BGT-app kun je ook altijd offline Bijbellezen. Verder is er voor je smartphone van YouVersion een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

* Mijn getijdengebed – Bidden op het ritme van de dag is verkrijgbaar in compacte vorm voor thuis en op reis. Prachtig uitgevoerd als gebedenboek op bijbelpapier. Zie Mijn getijdengebed in boekvorm.