3e zondag 40 dagentijd

3e zondag 40 dagentijd 

De 3e zondag van 40 dagentijd of vastentijd staat in het teken van rouwmoedigheid: een diep berouw voelen over onze zonden. Oprecht verdriet over elke vorm van liefdeloosheid naar God en mensen die we ontmoeten.

Zonde is in de kern het summum van liefdeloosheid. Het is de Ander te kort doen in wie hij is; hem niet serieus nemen. Door gebrek aan aandacht en liefde. Door onverschilligheid en nalatigheid.

Wanneer we berouw tonen, keren we ons naar de Bron van ons bestaan. Naar het Licht dat ons verlicht en ons van binnenuit vernieuwd en zegent: God en niemand anders dan God!

3e zondag 40 dagentijd – Aangepast leesmenu

Vier de 3e zondag 40 dagentijd  mee in het morgen- en avondgebed met de onderstaande lezingen uit het Oude en Nieuwe Testament van de Bijbel via het aangepaste leesmenu. Ze vervangen de beide lezingen uit het Oude en/of Nieuwe Testament van het gewone leesmenu  in het morgen- en avondgebed in het leesmenu van vandaag.

Vind je die onderbreking te lastig? Volg dan het gewone Leesmenu van vandaag.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Aangepast leesmenu – Dagtekst

Jozef wil dat Benjamin gehaald wordt

18 Op de derde dag zei Jozef tegen zijn broers: ‘Als jullie doen wat ik gezegd heb, laat ik jullie leven. Want ik heb eerbied voor God. 19 Maar één van jullie blijft hier in de gevangenis. De anderen mogen naar huis met graan voor de familie. 20 Als jullie de waarheid spreken, kom dan terug met je jongste broer. Dan geloof ik jullie. Dan zullen jullie blijven leven.’
De broers beloofden dat ze terug zouden komen met Benjamin.21 Ze zeiden tegen elkaar: ‘Dit is onze straf voor wat we vroeger met onze broer gedaan hebben. Hij was bang en smeekte om medelijden. Maar wij hebben niet naar hem geluisterd. Daarom zitten we nu in de ellende.’ 22 Ruben zei: ‘Ik zei nog dat we hem geen kwaad moesten doen! Maar jullie wilden niet luisteren. Nu worden we voor zijn dood gestraft.’
23 De broers wisten niet dat Jozef hen in hun eigen taal kon verstaan. Want wat ze tegen Jozef zeiden, werd steeds door iemand in het Egyptisch vertaald. Maar Jozef had alles gehoord. 24 Hij liep even weg, want hij moest huilen. Toen hij terugkwam, praatte hij verder met hen. Daarna liet hij Simeon naar de gevangenis brengen.

Middaggebed: Genesis 42:18-23

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap en Katholieke Bijbelstichting. 

Meditatie

Een lastige confrontatie

Jacob (Israël) en zijn zonen raken in problemen door de hongersnood die Egypte en omliggende landen heeft getroffen . Jacob stuurt zijn zonen(de jongens) naar Egypte om graan te kopen. En dan is er ineens die schokkende confrontatie tussen de broers en Jozef, die in Egypte inmiddels onderkoning is.

Jozef herkent ze onmiddellijk en in een flits schiet hem die wonderlijke droom te binnen die hij destijds had; over de graanschoven van de broers die voor de zijne bogen. De broers herkennen Jozef op hun beurt niet. Voor hen is hij de machtigste man in Egypte op de farao na. Waar gaat deze confrontatie op uitlopen? Komt er ruimte voor rouwmoedigheid?

Lees er meer over in de meditatie bij deze tekst in:

Mijn getijdengebed – bidden op het ritme van de dag– Deel III, Zondagen door het jaar, Meditatie 3e zondag 40 dagentijd.

©Elise G. Lengkeek

Wist je dat….

Dankzij de bijdrage van donateurs en leden debijbel.nl kan bestaan en werken aan de verspreiding en vertaling van de bijbel? Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal (BGT). Bij het Nederlands Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen. Met de BGT-app kun je ook altijd offline Bijbellezen. Verder is er voor je smartphone van YouVersion een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

* Mijn getijdengebed – Bidden op het ritme van de dag is verkrijgbaar in compacte vorm voor thuis en op reis. Prachtig uitgevoerd als gebedenboek op bijbelpapier. Zie Mijn getijdengebed in boekvorm