3e zondag 40-dagentijd

De 3e zondag van de vastentijd staat in het teken van rouwmoedigheid: een diep berouw voelen over onze zonden. Oprecht verdriet over elke vorm van liefdeloosheid naar God en mensen die we ontmoeten.

Zonde is in de kern het summum van liefdeloosheid. Het is de Ander in wie hij is te kort doen en hem niet serieus nemen. Door gebrek aan aandacht en liefde. Door onverschilligheid en nalatigheid.

Wanneer we berouw tonen, keren we ons naar de Bron van ons bestaan. Naar het Licht dat ons verlicht en ons van binnenuit vernieuwd en zegent: God en niemand anders dan God!

Aangepast leesmenu

Vier de derde zondag van vastentijd mee in het morgen- en avondgebed met de onderstaande lezingen uit het Oude Testament van de Bijbel. Ze vervangen de beide lezingen uit het Oude Testament van het gewone leesmenu  in het morgen- en avondgebed op 9 maart. Vind je die onderbreking te lastig? Volg dan het Leesmenu van 23 maart.

Morgengebed

Avondgebed

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.