3e zondag na Driekoningen

De 3e zondag na Driekoningen

Stilstaan bij het mysterie van Gods menswording in de persoon van Jezus Christus: het Licht van de wereld dat mensen verlicht, die in het duister van hun zonde en schuld zitten opgesloten en daaruit bevrijd worden. Jezus Christus was en is een met God Zijn Vader. En omdat Hij ook een van ons is geworden en onze schuld op zich heeft genomen, heeft Hij ons verzoend met God. In Hem en door Hem, die kleine Kerstbaby, de toen nog ongekroonde Koning van het het heelal, zijn wij nu een met God.

Aangepast leesmenu

Vier de 3e zondag na Driekoningen mee in het morgen- en avondgebed met de onderstaande lezingen uit het Oude en Nieuwe Testament van de Bijbel. Ze vervangen de beide lezingen uit het Oude en/of Nieuwe Testament van het gewone leesmenu  in het morgen- en avondgebed in het leesmenu van vandaag.

Vind je die onderbreking te lastig? Volg dan het gewone Leesmenu van vandaag.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Aangepast leesmenu – Dagtekst

God wil dat Israël terugkomt

De Heer wil dat zijn volk bij hem komt

551 De Heer zegt tegen zijn volk: ‘Kom allemaal! Kom hierheen. Want ik heb water voor iedereen die dorst heeft. Ook al heb je geen geld, bij mij kun je eten kopen. Hier kun je melk en wijn krijgen, en je hoeft er niets voor te betalen!
2 Nu werken jullie hard voor eten dat je maag niet vult. Jullie betalen veel te veel voor het kleine beetje brood dat je krijgt. En de honger blijft! Kom daarom hierheen en luister naar mij. Bij mij zul je genoeg te eten hebben, je zult genieten van heerlijke maaltijden. 3 Kom naar mij toe, en luister goed. Luister, dan zul je leven!
Ik beloof dat ik voor altijd jullie God zal zijn. Dat doe ik uit liefde voor koning David,
4 die ik koning en heerser van veel volken gemaakt heb. Hij heeft aan de volken laten zien hoe machtig ik ben.

Morgengebed: Jesaja 55:1-4

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap en Katholieke Bijbelstichting. 

Een ongelofelijk kostbaar geschenk

Water! In de droogte van de woestijn, en de berggebieden van Israel, is water een kostbare gave, een bron van leven. God schept levend water in overvloed voor wie bij Hem komt. Dorstig en verhit, uitgeput en lamlendig. Vaak zijn het mensen die in hun bestaan getraumatiseerd zijn geraakt, die dit verlangen tot diep in hun ziel voelen. Wie rijk is en niets nodig meent te hebben van God, haalt er mogelijk zijn neus voor op. Maar iedereen wordt geroepen. Arm en rijk, jong en oud, blank en zwart…

Kom genieten van het messiaanse feestmaal

Jesaja schets het beeld van een feestmaal, gratis en voor niets. Hij maakt Gods plan bekend dat via de Messias, Jezus Christus, werkelijkheid wordt: alle volken op aarde worden straks, samen met Israël uitgenodigd om aan te schuiven aan het messiaanse feestmaal. Een maaltijd waarin ieder mens, groot en klein, van elke ras en natie, mag proeven hoe groot Gods liefde en ontferming is. Van alle zegeningen die Hij heeft weggelegd voor wie Hem zoeken. Tastend naar Zijn roepende stem. ‘Kom hierheen.’

©Elise G. Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter