3e zondag na Drievuldigheid

Aangepast leesmenu 

3e zondag na Drievuldigheid

Vier de 3e zondag na Drievuldigheid mee in het morgen- en avondgebed met de onderstaande lezingen uit het Oude Testament van de Bijbel. Ze vervangen de beide lezingen uit het Oude Testament van het gewone leesmenu  in het morgen- en avondgebed in het leesmenu van vandaag. Vind je die onderbreking te lastig? Volg dan het gewone Leesmenu van vandaag.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Deel dit bericht via Twitter

Samuëls debuut

10 Toen ging de Heer daar staan en riep evenals de vorige keren: ‘Samuël, Samuël!’ En Samuël antwoordde: ‘Spreek, uw dienaar luistert.’ 11 ‘Let op!’ zei de Heer tegen Samuël. ‘Ik ga in Israël zo iets verschrikkelijks doen dat de oren zullen tuiten van ieder die het hoort. 12 Op die dag zal ik Eli straffen; al mijn bedreigingen tegen zijn familie zal ik van begin tot eind uitvoeren. 13 Ik heb hem al meegedeeld dat ik het vonnis over zijn familie onherroepelijk zal voltrekken. Want hij is schuldig: hij wist dat zijn zonen mij verachtten, maar hij heeft hen niet bestraft. 14 Daarom heb ik Eli’s familie gezworen: Geen enkel offer kan ooit jullie schuld weer goedmaken.’

1 Samuël 3 verzen 10-13

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel met Deuterocanonieke Boeken (Met aantekeningen), ©Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1999.

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.