3e zondag van advent

Aangepast leesmenu advent

Jezus Christus is de bron van onze spiritualiteit. Hij is het die de oorsprong, de zin en de vervulling van de tijd in zijn persoon verenigt.  Het kerkelijk jaar start daarom ook met advent: de voorbereiding op de 1e komst van Jezus Christus op aarde, als een baby. Geboren uit Gods Geest en uit de schoot van een ongetrouwd meisje. Maria heet ze, een eenvoudig kind dat nog van koning David afstamt. En een dapper meisje ook, want ze is niet bang voor de gevolgen van haar onverklaarbare zwangerschap. Geen wonder dat haar verloofde in een droom van God zelf hoort hoe het ervoor staat met Maria.

Advent start vier zondagen voor Kerst. De voorbereiding op Christus’ geboorte doet ook een appèl op  de geboorte van de messias in ons hart en op zijn 2e komst op aarde aan het eind van de tijd. Niet als baby, maar als koning van het heelal die komt om de aarde, de hemel en al haar bewoners, doden en levenden,  te oordelen.

Vier de 3e zondag van advent mee in het morgen- en avondgebed met de onderstaande lezingen uit het Oude Testament van de Bijbel. Ze vervangen de beide lezingen (lectio divina) uit het Oude Testament van het gewone leesmenu  in het morgen- en avondgebed in het leesmenu van vandaag. Vind je die onderbreking te lastig? Volg dan het gewone Leesmenu van vandaag.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Aangepast leesmenu

De Heer zal alle volken bevrijden

6 Op de berg Sion maakt de machtige Heer een maaltijd klaar. Het wordt een feestmaal voor alle volken, met heerlijk eten en drinken: vet en kruidig vlees, en goede wijnen met een krachtige smaak.
7 Op die berg zal de Heer een eind maken aan de dood. De dood heeft nu nog macht over alle volken, 8 maar hij zal voor altijd verdwijnen. God, de Heer, zal alle tranen van de gezichten vegen. En niemand zal zijn volk nog slecht behandelen. Dat heeft de Heer zelf beloofd.
9 Als die dag komt, zullen de mensen zeggen: ‘De Heer is onze God! We wisten dat hij ons zou bevrijden. Hij is de Heer! We kunnen blij zijn en juichen, want de Heer heeft ons bevrijd.’

Morgengebed: Jesaja  25:6-9

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan Bijbel in Gewone Taal© 2014 Nederlands Bijbelgenootschap

Ware vrede en puur geluk: waar vind je dat nog?

De tijd waarin Jesaja als profeet optreedt, lijkt in meerdere opzichten op die van ons. Een tijd van welvaart en god-loosheid. Mensen die zonder God leven en op grote schaal het recht verkrachten. Dreiging van oorlog en geweld wegens politieke conflicten en de machtswellust van enkele koningen die zichzelf een god wanen.

Te midden van dit speelveld dreigt het kleine Juda verplettert te worden tussen de grootmachten van Syrie en Assyrie en Egypte. Bovendien wordt het bedreigd door zijn eigen broeders van het afgescheiden 10-stammenrijk, dat de naam Israël heeft behouden. Jesaja heeft het ondertussen niet makkelijk, net als zijn collega Micha, die ook in die tijd het woord moeten voeren namens God.  En zoals Hosea dat doet in het noordelijk deel van Israël: het 10-stammenrijk. Waar is er nog vrede en geluk te vinden?

De kier in het gordijn van Gods oordeel

Hoewel Jesaja geregeld over de vloer komt bij de koningen en politieke leiders van Juda, is hij geen graag geziene gast. Want hij heeft keer op keer geen aangename boodschap voor de leiders van het volk aan wie hij Gods oordeel moet aanzeggen: Jotam, Achaz en Hizkia. Ten slotte is dan ook het koning Manasse die hem definitief het zwijgen oplegt. Maar steeds laat God Jesaja de kier zien in het gordijn van duisternis en ellende: hij mag verkondigen dat het zo niet blijft. God maakt een nieuw begin.

Op zijn berg, in zijn woonplaats Jeruzalem,  de stad die hij verkoren heeft als centrum van de wereld, zal God op zijn tijd zegevieren. Hij zal een geweldig feest aanrichten. En alle mensen uit alle geslachten en alle volken zijn uitgenodigd om te komen en te genieten. Om hun verdriet te vergeten en hun tranen te laten drogen door de koning van het heelal. Hij komt in de naam van de Heer om recht en gerechtigheid, ware vrede en geluk te herstellen. In de hemel en op aarde. Hallelujah!

©Elise G. Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter