40 dagentijd – dag 10

40 dagen bidden met de woestijnvaders

Bid, zing, huil, vecht, neem, lees en verwonder

Ga de komende veertig dagen mee op pad met de woestijnvaders . Met hun spiritualiteit en wijsheid helpen ze je om de 40-dagentijd in jouw persoonlijk getijdengebed vorm te geven en te verdiepen.

Het project 40 dagen bidden met de woestijnvaders is onderverdeeld in 40 dagen en start op 18 februari 2015 (aswoensdag) met Dag 1 en eindigt op zaterdag 4 april met Dag 40. Let wel: de zondagen worden niet meegerekend in de 40 dagentijd.

40-dagentijd of lijdenstijd?

De veertigdagentijd (ook wel lijdenstijd genoemd) start 6 weken voor Pasen. Het getal 40 staat in de Bijbel symbool voor een tijd van verwachting en voorbereiding.

De 40 dagentijd nodigt je uit om je te verdiepen in het lijden en sterven van Jezus Christus. En om met een aandachtig hart toe te leven naar het moment dat Hij opstaat  op Paasmorgen.

40 dagentijd – dag 10

Leesmenu 28 februari gaat over Lucas 11:1-4. Bidden is te vergelijken met ademhalen. Het is een levensvoorwaarde, leert Jezus zijn leerlingen. Met het Onze Vadergebed brengt Hij ze terug bij de essentie van een gezegend leven. Bidden is: jezelf toevertrouwen aan de Eeuwige met hart en ziel. Hem alle lof en eer brengen die Hem toekomt als Schepper van hemel en aarde. Jezelf toevertrouwen aan de enige Heelmeester die alles herstelt wat 00it kapot is gegaan (en gaat) door de macht van zonde en dood.

Bidden zonder ophouden

Een woestijnvader zei:’Bidden zonder ophouden verbetert in korte tijd de geest’.

APO 1128

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: ‘Bidden met de woestijvaders’, pag. 28, .Anselm Grün, Zoetermeer 2002.

Bidden als geestelijke ademhaling

Wat gebeurt er als een mens bidt? De woestijnvaders dachten daar hun hele leven lang over na. Bidden was voor hen een vanzelfsprekende vorm van eenvoudigweg ‘zijn’. Van geestelijk ademhalen. Zij ademden voortdurend Gods liefde in en Zijn lof uit. Anselm Grün verwoordt het heel treffend: ‘De monniken zien het gebed niet zozeer als een plicht, maar als een geschenk van God. Het heeft therapeutische werking. Het geneest de wonden van een mens.’ God kent immers ons diepst verborgen geheim!

Wat gebeurt er met jou als je bidt?

40 dagentijd-dag 10 gaat over de kracht van het gebed. Juist voor wie ‘onderweg’ is.Naar God.  Naar Jezus. Het Onze Vader is eigenlijk een pelgrimsgebed. In het gezelschap van de Eeuwige gaat het uiteindelijk om dat ene: ruimte maken voor Gods glorie, heiligheid en wil. Zondebesef en schuldbelijdenis reinigen de ziel. Alles wat je angst aanjaagt, wat je boos of kapot maakt, verliest zijn macht over je, wanneer je het voor Gods aangezicht brengt.  Wat maakt die ervaring in jou los?

©Elise G. Lengkeek

Noot
Over de  Vaderspreuken*) : De woestijnvaders waren gespeend van alle vormen van eerbetoon, rijkdom, waardigheid en zelfverheffing.

De wijsheid die ze leerden  door  uitsluitend te leven van Gods goedheid en genade, deelden ze in woorden en daden met hun leerlingen. Met zo min mogelijk woorden, maar zonder iets voor ze achter te houden. Het waren die leerlingen die allerlei uitspraken en herinnerde voorvallen verzameld en gebundeld hebben tot een geschrift met de verzamelnaam Vaderspreuken  (in het Grieks: Apophthegmata).

Christofoor Wagenaar, monnik van de trappistenabdij te Westenmalle, schrijft in ‘Woestijnvaders – een speurtocht door de vaderspreuken’ dat de 1e redactie van deze nooit afgesloten bundeling moet hebben gelegen tussen de jaren 450 en 500.  De invloed van deze verzameling spreuken heeft door een alle eeuwen heen een belangrijke bijdrage geleverd aan de spirituele bagage van vele gelovigen.