40 dagentijd – dag 11

40 dagen bidden met de woestijnvaders

Bid, zing, huil, vecht, neem, lees en verwonder

Ga de komende veertig dagen mee op pad met de woestijnvaders . Met hun spiritualiteit en wijsheid helpen ze je om de 40-dagentijd in jouw persoonlijk getijdengebed vorm te geven en te verdiepen.

Het project 40 dagen bidden met de woestijnvaders is onderverdeeld in 40 dagen en start op 18 februari 2015 (aswoensdag) met Dag 1 en eindigt op zaterdag 4 april met Dag 40. Let wel: de zondagen worden niet meegerekend in de 40 dagentijd.

40-dagentijd of lijdenstijd?

De veertigdagentijd (ook wel lijdenstijd genoemd) start 6 weken voor Pasen. Het getal 40 staat in de Bijbel symbool voor een tijd van verwachting en voorbereiding.

De 40 dagentijd nodigt je uit om je te verdiepen in het lijden en sterven van Jezus Christus. En om met een aandachtig hart toe te leven naar het moment dat Hij opstaat  op Paasmorgen.

40 dagentijd – dag 11

Leesmenu 2 maart gaat over Lucas 13:22-30. Over wie de meeste kans maakt om toegang te krijgen tot Gods nieuwe wereld. De mensen die denken dat ze vanwege hun status en positie het eerste in aanmerking komen om dat bijzondere koninkrijk binnen te gaan waarover Jezus het steeds heeft, staan op achterstand bij wie ‘nederig is van hart’.

Als je een hart hebt

De abt Pambo zei: ‘Als je een hart hebt, kun je gered worden.’

APO 771 

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: ‘Bidden met de woestijnvaders’, pag. 26. Anselm Grün, Zoetermeer 2002.

Een hart: dus gered?

Hoe zo kun je alleen gered worden als je hart hebt? Iedereen heeft immers een hart? Dat is ook het goede nieuws dat abt Pambo voor zijn leerlingen heeft. Ze hebben gelukkig een hart, dus ze kunnen gered worden. Maar elke Vaderspreuk heeft het karakter van een vijver waarin jej wordt geconfronteerd met je spiegelbeeld, met wie je bent. In het bijzonder voor Hem die je kent tot in het diepst van je binnenste. Hij peilt het binnenste van je hart, dat voor anderen verborgen blijft.

Wat leeft er in je hart?

En daar gaat het abba Pambo nu precies om.  Wie ben je als niemand anders je ziet dan alleen God? Heb je een hart? vraagt hij zijn leerlingen.  Maar eigenlijk bedoelt hij: Heb je een hart van steen of een hart dat hunkert naar God? Wat leeft er in dat hart? Is het op Hem gericht? Zoekt het Hem overal waar je bent? Heeft het Hem boven alles lief en strekt het zich uit naar verzoening door Jezus? Verlangt het om binnen te mogen gaan in Gods nieuwe wereld door De Deur die Jezus heet?

Stilstaan bij je hart

40 dagentijd-dag 11:  gaat over stilstaan bij je hart. Naar wie of wat gaat dat hart uit? Wat geeft kleur en zin en jouw bestaan en welke plek heeft God daarin? Is jouw hart bereid weg te gaan die Jezus je wijst? Als je daar moeite mee hebt, vind je dan toch ook ergens de moed die moeite  in je gebed onder Gods aandacht te brengen?

©Elise G. Lengkeek

Noot
Over de  Vaderspreuken*) : De woestijnvaders waren gespeend van alle vormen van eerbetoon, rijkdom, waardigheid en zelfverheffing.

De wijsheid die ze leerden  door  uitsluitend te leven van Gods goedheid en genade, deelden ze in woorden en daden met hun leerlingen. Met zo min mogelijk woorden, maar zonder iets voor ze achter te houden. Het waren die leerlingen die allerlei uitspraken en herinnerde voorvallen verzameld en gebundeld hebben tot een geschrift met de verzamelnaam Vaderspreuken  (in het Grieks: Apophthegmata).

Christofoor Wagenaar, monnik van de trappistenabdij te Westenmalle, schrijft in ‘Woestijnvaders – een speurtocht door de vaderspreuken’ dat de 1e redactie van deze nooit afgesloten bundeling moet hebben gelegen tussen de jaren 450 en 500.  De invloed van deze verzameling spreuken heeft door een alle eeuwen heen een belangrijke bijdrage geleverd aan de spirituele bagage van vele gelovigen.