40 dagentijd – dag 13

40 dagen bidden met de woestijnvaders

Bid, zing, huil, vecht, neem, lees en verwonder

Ga de komende veertig dagen mee op pad met de woestijnvaders . Met hun spiritualiteit en wijsheid helpen ze je om de 40-dagentijd in jouw persoonlijk getijdengebed vorm te geven en te verdiepen.

Het project 40 dagen bidden met de woestijnvaders is onderverdeeld in 40 dagen en start op 18 februari 2015 (aswoensdag) met Dag 1 en eindigt op zaterdag 4 april met Dag 40. Let wel: de zondagen worden niet meegerekend in de 40 dagentijd.

40-dagentijd of lijdenstijd?

De veertigdagentijd (ook wel lijdenstijd genoemd) start 6 weken voor Pasen. Het getal 40 staat in de Bijbel symbool voor een tijd van verwachting en voorbereiding.

De 40 dagentijd nodigt je uit om je te verdiepen in het lijden en sterven van Jezus Christus. En om met een aandachtig hart toe te leven naar het moment dat Hij opstaat  op Paasmorgen.

40 dagentijd – dag 13

Leesmenu 4 maart gaat over Lucas 15:25-32. Over de zorg die Jezus heeft voor diegenen die de boot dreigen te missen. Of omdat ze nooit beseft hebben dat ze met hun manier van leven Gods gebod schenden om Hem lief te hebben boven alles en anderen die hun pad kruisen lief te hebben als zichzelf. Of omdat ze zichzelf zoveel beter vinden dan anderen.

Het succes van de ander vieren

Zalig is de monnik, die het welzijn en de voortuitgang van anderen met evenveel vreugde begroet als gold het hemzelf.

Gebed 122

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: ”Bidden met de woestijnvaders’,  pag.92. Anselm Grün, Zoetermeer 2002.

Woestijnvaders vonden zich de minsten onder Gods schepsels

Zichzelf altijd de mindere achten van de ander: zonder uitzondering beschouwden de woestijnvaders zichzelf als de minsten van alle schepselen. Ze waren zo doordrongen van het feit dat zelfs de allerkleinste ontsporing in gedachten of daden hen onbruikbaar maakten voor God. Zij begrepen tot in het diepst van hun ziel wat het is om dankzij de genade van Jezus’ zoenoffer alsnog voor God te mogen verschijnen. In gebed. Tijdens het werk. Bij het onderwijzen van de leerlingen die hunkerden naar hun wijsheid.

Het gebed dat jaloezie bevrijdt

Vanuit die houding van voortdurend bidden – voor anderen en voor  zichzelf – leerden zij elkaar niet als concurrenten te zien, maar als broeders die thuis zijn bij hun enige Vader. Natuurlijk maakten zij mee dat de ene abba meer aanzien had dan de ander. Meer leerlingen om zich heen kreeg. Hoger geacht werd om zijn wijsheid. Het heeft ook vast wel vonken van rivaliteit gegeven. Maar de woestijnvaders brachten steeds hun hart tot rust en vrede tijdens het gebed. Dat gebed bevrijdde hen van jaloezie.

Gods werk zien in de je concurrent?

40 dagentijd-dag 13 gaat over wat bidden uitwerkt: het opent je ogen voor Gods werk in die ander en maakt je dankbaar, zodat je God prijst om  het zichtbaar worden van Zijn heerlijkheid en grootheid in het leven van de ander.  Welk gebed helpt jou om jaloezie op het succes van de ander en concurrentiedrift te verjagen uit jouw hart?

©Elise G . Lengkeek