40 dagentijd – dag 14

40 dagen bidden met de woestijnvaders

Bid, zing, huil, vecht, neem, lees en verwonder

Ga de komende veertig dagen mee op pad met de woestijnvaders . Met hun spiritualiteit en wijsheid helpen ze je om de 40-dagentijd in jouw persoonlijk getijdengebed vorm te geven en te verdiepen.

Het project 40 dagen bidden met de woestijnvaders is onderverdeeld in 40 dagen en start op 18 februari 2015 (aswoensdag) met Dag 1 en eindigt op zaterdag 4 april met Dag 40. Let wel: de zondagen worden niet meegerekend in de 40 dagentijd.

40-dagentijd of lijdenstijd?

De veertigdagentijd (ook wel lijdenstijd genoemd) start 6 weken voor Pasen. Het getal 40 staat in de Bijbel symbool voor een tijd van verwachting en voorbereiding.

De 40 dagentijd nodigt je uit om je te verdiepen in het lijden en sterven van Jezus Christus. En om met een aandachtig hart toe te leven naar het moment dat Hij opstaat  op Paasmorgen.

40 dagentijd – dag 14

Leesmenu 5 maart gaat over Lucas 16:8-9  waarin Jezus het voorbeeld van de onbetrouwbare rentmeester van stal haalt, die ontslag boven het hoofd hangt. Wat doet die man om  zijn hachje te redden? Waarin investeert hij? En wat kunnen wij als volgelingen van Jezus daarvan leren?

Geen bezit = geen bezwaar

Een broeder ondervroeg abba Poimen als volgt: “Ik heb een erfdeel ontvangen: wat doe ik ermee?” De ouderling zei hem: “Ga nu weg, keer terug na drie dagen, dan zal ik het zeggen.” Hij keerde terug en de ouderling zei: “Wat kan ik je zeggen, broeder? Stel dat ik zeg: ‘Geef het aan de kerk’, dan maken zij goede sier. Zeg ik: ‘Geef het aan je verwanten’, dan wordt je niet beloond. Maar als ik zeg: ‘Geef het aan de armen’, dan ben je vrij van zorgen. Handel naar goeddunken; mij gaat het niet aan.

Vaderspreuk 24 uit de Griekse apofthegma’s volgens de alfabetische lijst van Cotelier

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: ‘Monnik in de woestijn – Woorden van Abba Poimen’,  pag. 30. Maurits Pinnoy, Zoetermeer 2008.

God dwingt niemand zijn bezit af te staan

Omgaan met geld en aardse goederen: de woestijnvaders maakten zich daar nauwelijks druk om. Maar er kwamen heel wat broeders langs voor advies op dat punt. Broeders die wakker lagen over wat ze nu precies wel en niet met hun bezit moesten doen. Abba Poimen kreeg er zo een op bezoek en gaf hem de tijd zelf na te denken over zijn opgave. God dwingt immers niemand om zijn bezit af te staan of te delen.

Hoe sla je munt uit geld dat je niet bezit

Wilde abba Poimen zijn broeder op weg helpen te leren begrijpen dat het niet bezitten je uiteindelijk dichter bij God brengt dan wanneer je op aarde rijk bent? Abba Poimen gaf hem in elk geval te kennen dat het niet zíjn zaak is. Hoe je omgaat met je bezit, erfenis, vermogen, wat het ook moge zijn, wordt bepaald door het inzicht wat je werkelijk nodig hebt. Zowel voor je leven in het nu, als voor je leven in de toekomst.

Ook abba Poimens antwoord wijst in de richting van die ene vraag aan die broeder: van welke investering verwacht je het meest?

Jouw eigen lange termijnsinvestering

40 dagentijd-dag 14 gaat over de belangrijkste investering die je in je toekomst kunt doen: zet je je aardse erfenis in om je  lange termijnspaarrekening in Gods nieuwe wereld aan te vullen of ga je voor de winst van het genieten op korte termijn in het hier en nu? Is er zoiets als een tussenweg?

©Elise G . Lengkeek