40 dagentijd – dag 15

40 dagen bidden met de woestijnvaders

Bid, zing, huil, vecht, neem, lees en verwonder

Ga de komende veertig dagen mee op pad met de woestijnvaders . Met hun spiritualiteit en wijsheid helpen ze je om de 40-dagentijd in jouw persoonlijk getijdengebed vorm te geven en te verdiepen.

Het project 40 dagen bidden met de woestijnvaders is onderverdeeld in 40 dagen en start op 18 februari 2015 (aswoensdag) met Dag 1 en eindigt op zaterdag 4 april met Dag 40. Let wel: de zondagen worden niet meegerekend in de 40 dagentijd.

40-dagentijd of lijdenstijd?

De veertigdagentijd (ook wel lijdenstijd genoemd) start 6 weken voor Pasen. Het getal 40 staat in de Bijbel symbool voor een tijd van verwachting en voorbereiding.

De 40 dagentijd nodigt je uit om je te verdiepen in het lijden en sterven van Jezus Christus. En om met een aandachtig hart toe te leven naar het moment dat Hij opstaat  op Paasmorgen.

40 dagentijd – dag 15

Leesmenu 6 maart gaat over Lucas 17  waarin Jezus benadruk dat je royaal moet zijn in je vergevingsgezindheid naar anderen toe. Hij verbindt er zelfs het heilige getal 7 aan: het getal dat staat voor Goddelijke volmaaktheid en heelheid: 7 keer iemand vergeven die oprecht spijt heeft van zijn zonden.

Verzoen je met je broeder

‘Laat je gave voor het altaar achter, ga heen en verzoen je eerst met je broeder’, raadt ons onze Heer – dan zul je ongestoord kunnen bidden. Want wrok verduistert de geest van de mens die bidt, en werpt een schaduw over zijn gebed.

Gebed 21 – Vaderspreuk van Evagrius

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: ‘Bidden met de woestijnvaders’,  pag. 76,  Anselm Grün, Zoetermeer 2007 -3e druk.

Het gebed als offer

Nee, de woestijnvaders hielden zich niet bezig met het brengen van offers zoals God had voorgeschreven in de oude Afspraak met Zijn volk. Voor hen was het dagelijkse gebed het offer van hart, ziel en verstand. Een lof- en dankoffer dat in plaats was gekomen voor de dieren-, graan-, wierook- en wijnoffers  – de offerpraktijk van het volk Israël. Anselm Grün verwoordt het treffend met: ‘Het is immers het doel van het gebed, dat iets aards wordt opgeheven tot de sfeer van het goddelijke’

Conflicten verstoren het gebed

Ín het gebed wordt de mens opgeheven tot de sfeer van God’, vervolgt Grün. Jezus wijst er in Zijn onderwijs op dat wrok en jaloezie niet samengaan met een hart dat zich opheft naar God in gebed. Hij heeft ons opgedragen om elkaar lief te hebben als onszelf. Conflicten van wat voor aard ook verstoren de vrede en de harmonie die God wil stimuleren in menselijke verhoudingen. Een mens die weet dat hijzelf door God vergeven is om niet, uit genade dus, krijgt een hart dat vrij is van schuld en schaamte.

De minste durven zijn

Zo moet hij zich ook verzoenen met zijn broeder met wie hij onenigheid heeft gekregen. Dat vraagt om de minste te durven zijn. Als 1e de stap naar vergeving durven zetten. En als je niet zeker weet of die broeder wel vrij uit kan gaan voor zijn zonden: Er is een God in de hemel die alles ziet en iedereen zal oordelen naar zijn daden. Je kunt je broeder aanspreken op zijn gedrag en zijn verantwoordelijkheid om wrok tegen te gaan. En om hem de kans te geven zijn hart te bevrijden van wrok en schuld.

Wie vergeeft mag loslaten

40 dagentijd-dag 15 gaat over het loslaten van wrok, schuld en schaamte. Over alles wat je belemmert om jezelf in gebed tot God uit te tillen. Zegen je broeder die je eigenlijk liever zou vervloeken, omdat hij dwars zit.  Zoek zelf de weg van heling en conflictoplossing door je samen met je naaste met wie je in onmin leeft, neer te buigen aan de voet van het kruis van Jezus. Blijf je je benadeeld voelen door die ander? Geef het terug aan God die ieders hart kent en oordeelt en bevrijdt zo  je eigen  hart!

©Elise G . Lengkeek