40 dagentijd – dag 16

40 dagen bidden met de woestijnvaders

Bid, zing, huil, vecht, neem, lees en verwonder

Ga de komende veertig dagen mee op pad met de woestijnvaders . Met hun spiritualiteit en wijsheid helpen ze je om de 40-dagentijd in jouw persoonlijk getijdengebed vorm te geven en te verdiepen.

Het project 40 dagen bidden met de woestijnvaders is onderverdeeld in 40 dagen en start op 18 februari 2015 (aswoensdag) met Dag 1 en eindigt op zaterdag 4 april met Dag 40. Let wel: de zondagen worden niet meegerekend in de 40 dagentijd.

40-dagentijd of lijdenstijd?

De veertigdagentijd (ook wel lijdenstijd genoemd) start 6 weken voor Pasen. Het getal 40 staat in de Bijbel symbool voor een tijd van verwachting en voorbereiding.

De 40 dagentijd nodigt je uit om je te verdiepen in het lijden en sterven van Jezus Christus. En om met een aandachtig hart toe te leven naar het moment dat Hij opstaat  op Paasmorgen.

40 dagentijd – dag 16

Leesmenu 7 maart gaat over Lucas 18 :18-28 waarin de leerlingen van Jezus er getuige van zijn hoe een rijke en vooraanstaande man er alles voor over heeft om het eeuwige leven te verkrijgen, maar afhaakt als de prijs te hoog blijkt: alles opgeven om Jezus te volgen. In vertrouwen dat God voor hem zal zorgen.

Jezelf vrijmaken voor gebed

Ga heen, verkoop wat je bezit en geef het geld aan de armen; neem je kruis op je, zodat je zonder afgeleid te worden, kunt bidden.

Gebed 17  Evagrius

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: ‘Bidden met de woestijnvaders’, pag. 73. Anselm Grün, Zoetermeer 2002, 3e druk 2007.

Niets bezittend alles bezitten

Evagrius was een woestijnvader die de woorden van Jezus om alles op te geven, je kruis op je te nemen en Hem na te volgen (zie ook Matteüs 19:21) verbindt aan het vrij zijn om te bidden. Voor hem is de ultieme navolging van Jezus Christus de weg van overgave aan het gebed. Bidden zonder afleiding. Dat kan volgens hem alleen als je je volledig vrijmaakt van alles wat bezit. Wie geen bezit heeft, kan zich er ook niet om bekommeren. Wie het gebed heeft, bezit niets bezittend juist alles in Gods genade!

Hoe houd je je hart vrij voor God?

40 dagentijd-dag 16 gaat over wat je zou moeten doen om je hart echt vrij te maken voor God. Om je werkelijk te concentreren op het gebed. De woestijnvaders verkochten letterlijk alles om nietsbezittend zich te wijden aan het volgen van Jezus in bidden en werken. Ze ervoeren daarin een ongekende zegen. Dat wil niet zeggen dat God van ons eist geen materiële bezittingen te hebben. Jezus benadrukt dat God kijkt naar je hartsverlangen. Of je nu rijk bent of arm, laat het niet je afgod worden.

©Elise G . Lengkeek