40 dagentijd – dag 19

40 dagen bidden met de woestijnvaders

Bid, zing, huil, vecht, neem, lees en verwonder

Ga de komende veertig dagen mee op pad met de woestijnvaders . Met hun spiritualiteit en wijsheid helpen ze je om de 40-dagentijd in jouw persoonlijk getijdengebed vorm te geven en te verdiepen.

Het project 40 dagen bidden met de woestijnvaders is onderverdeeld in 40 dagen en start op 18 februari 2015 (aswoensdag) met Dag 1 en eindigt op zaterdag 4 april met Dag 40. Let wel: de zondagen worden niet meegerekend in de 40 dagentijd.

40-dagentijd of lijdenstijd?

De veertigdagentijd (ook wel lijdenstijd genoemd) start 6 weken voor Pasen. Het getal 40 staat in de Bijbel symbool voor een tijd van verwachting en voorbereiding.

De 40 dagentijd nodigt je uit om je te verdiepen in het lijden en sterven van Jezus Christus. En om met een aandachtig hart toe te leven naar het moment dat Hij opstaat  op Paasmorgen.

40 dagentijd – dag 19

Leesmenu 11 maart gaat over Lucas 22:31-34 waarin Jezus waarschuwt dat zijn leerlingen zwaar beproeft zullen worden. Dat Satan alles in het werk zal stellen om ze beroven van hun geloof, hun zekerheid, hun vertrouwen en rust die ze in Hem gevonden dachten te hebben.

Beproeving is noodzakelijk

Hij (abba Poimen -red.) zei ook: ‘ Beproeving is een goede zaak; zij maakt de mens ervaren.’

Vaderspreuk  24 – De alfabetische lijn van Cotelier 

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: ”Monnik in de woestijn -Woorden van Abba Poimen, pag. 27. Maurits Pinnoy, Zoetermeer 2008

Beproeving als noodzakelijk kwaad

Beproefd worden heeft met loutering te maken. Zoals goud de vuurproef moet doorstaan, om daadwerkelijk te bewijzen dat zijn goud zuiver is. Hoewel de woestijn een plaats is waar je weinig verzoeking of verleiding zou verwachten. ervoeren de woestijnvaders die wel degelijk. Vooral op dagen dat ze uit balans dreigden te raken. Door ziekte, door zorgen, wrok of seksuele lusten bijvoorbeeld.  Want inwendige en uitwendige stilte confronteert de mens met juist dar wat hij liever niet onder ogen wil zien.

Licht aan het eind van de tunnel

Uit alle kieren, gaten en spleten komen onverwerkte angsten, driften en begeerten te voorschijn die in eerste instantie verwarrend zijn voor wie zich opsluit in stilte. Maar wie de confrontatie met de stilte aandurft, wie zich openstelt voor wat God je wil leren dwars door de beproeving heen, leer geduld te oefenen. Je kunt niet voor de ander diens beproeving op je nemen. De persoonlijke strijd die de confrontatie met onze onmacht en eindigheid veroorzaakt, stemt wie beproefd wordt steeds milder.

Vraag Jezus Zijn handen op jou te leggen

40 dagentijd – dag 19 gaat over het doorstaan van beproevingen. Ben je wel eens bang dat je je geloof verliest, als het erop aan komt? Bijvoorbeeld wanneer je moet kiezen voor God of voor het behoud van je leven? Of wanneer je – net als Job – alles wat belangrijk voor je is, moet loslaten? Vraag Jezus Zijn handen op jou te leggen in gebed. Wie zich aan God vastklampt in perioden van beproeving, zal ervaren dat God beschermt, zegent en naar het Licht leidt. Vroeg of laat keert Hij al het kwaad om.

©Elise G . Lengkeek