40 dagentijd – dag 20

40 dagen bidden met de woestijnvaders

Bid, zing, huil, vecht, neem, lees en verwonder

Ga de komende veertig dagen mee op pad met de woestijnvaders . Met hun spiritualiteit en wijsheid helpen ze je om de 40-dagentijd in jouw persoonlijk getijdengebed vorm te geven en te verdiepen.

Het project 40 dagen bidden met de woestijnvaders is onderverdeeld in 40 dagen en start op 18 februari 2015 (aswoensdag) met Dag 1 en eindigt op zaterdag 4 april met Dag 40. Let wel: de zondagen worden niet meegerekend in de 40 dagentijd.

40-dagentijd of lijdenstijd?

De veertigdagentijd (ook wel lijdenstijd genoemd) start 6 weken voor Pasen. Het getal 40 staat in de Bijbel symbool voor een tijd van verwachting en voorbereiding.

De 40 dagentijd nodigt je uit om je te verdiepen in het lijden en sterven van Jezus Christus. En om met een aandachtig hart toe te leven naar het moment dat Hij opstaat  op Paasmorgen.

40 dagentijd – dag 20

Leesmenu 12 maart gaat over Lucas 23:32-34 waarin Jezus zelfs in Zijn zware doodsstrijd nog de moed opbrengt om te bidden voor de mensen die Hem aan het kruis hebben genageld.

Sterven aan de wereld

Abba Poimen heeft gezegd: ‘Als iemand aan zijn zonde sterft, sterft hij ook aan de gehele wereld, zodat hij zich niet ergert en geen enkele dag van zijn leven de prachtige dingen vergeet die tussen hem en zijn broeders bestaan.’

Vaderspreuk  275 – Het Oud-Ethiopische of GE’ET  

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: ‘Monnik in de woestijn – Woorden van Abba Poimen, pag. 90. Maurits  Pinnoy, Zoetermeer 2008

Sterven aan je zonde

Sterven aan je zonde: daaronder verstonden de woestijnvaders dat je je hart erop toelegt Christus zo te volgen, zodat er geen ruimte over blijft voor overwegingen die je in de richting van wat voor zonde ook drijven. Zo  is het doopritueel voor wie gelooft symbool voor sterven aan aan de zonde en begraven worden in de dood van Jezus Christus. Het omhoog rijzen uit het water staat voor het verrijzen uit de (geestelijke) dood, gezuiverd van schuld.

Hart voor verloren mensen

Wanneer Jezus sterft aan het kruis, sterft Hij ook aan de hele wereld. Hij weet precies waar Hij mee bezig is en ergert zich niet aan de soldaten die Hem in opdracht van de leiders van Israël en Pilatus doodmartelen aan dat vervloekte kruis. Tot het laatste toe blijft Hij bidden om hun behoud. Zijn hart gaat immers uit naar verloren mensen – vooral wanneer ze geen idee hebben in welk toneelstuk ze als figuranten moeten optreden.

Waakzaam zijn in een omgeving vol prikkels?

40 dagentijd – dag 20  gaat over sterven aan je zonde. Alles wat je dwingt tot verslavingsgedrag: seks, drugs, koopjes jagen, rokken jagen, social media: het breekt je relaties met God en de mensen om je heen steeds voortijdig af. Omdat je als een magneet wordt aangetrokken door dat wat je in de ban heeft. Vraag Jezus voor je te bidden en vraag of je zo ongevoelig mag worden voor die aantrekkingskracht alsof je dood bent. Zodat het niets meer met je doet of in je losmaakt.

©Elise G . Lengkeek