40 dagentijd – dag 23

40 dagen bidden met de woestijnvaders

Bid, zing, huil, vecht, neem, lees en verwonder

Ga de komende veertig dagen mee op pad met de woestijnvaders . Met hun spiritualiteit en wijsheid helpen ze je om de 40-dagentijd in jouw persoonlijk getijdengebed vorm te geven en te verdiepen.

Het project 40 dagen bidden met de woestijnvaders is onderverdeeld in 40 dagen en start op 18 februari 2015 (aswoensdag) met Dag 1 en eindigt op zaterdag 4 april met Dag 40. Let wel: de zondagen worden niet meegerekend in de 40 dagentijd.

40-dagentijd of lijdenstijd?

De veertigdagentijd (ook wel lijdenstijd genoemd) start 6 weken voor Pasen. Het getal 40 staat in de Bijbel symbool voor een tijd van verwachting en voorbereiding.

De 40 dagentijd nodigt je uit om je te verdiepen in het lijden en sterven van Jezus Christus. En om met een aandachtig hart toe te leven naar het moment dat Hij opstaat  op Paasmorgen.

40 dagentijd – dag 23

Leesmenu 16 maart gaat over Johannes 3:1-5 waarin Jezus in het holst van de nacht (heimelijk) bezoek krijgt van de farizeeër Nicodemus. Die bewondert Jezus om Zijn wijsheid en het charisma van Zijn woorden en Zijn wonderen. En deze farizeeër wil nu wel eens zelf met die wonderlijke rabbi van gedachten wisselen. Wie is toch die man  die zichzelf Mensenzoon noemt, die niet op de rabbischool heeft gezeten en van wie wordt verteld dat hij de zoon is van een timmerman uit Nazareth?

Charisma van het woord

Eens zaten abt Jozef en andere broeders neer bij abt Poimên, toen deze Agathoon ‘abt’noemde. Zij zeiden hem: ‘Hij is nog jong. Waarom  noemt u hem abt?’En abt Poimên antwoordde: ‘Zijn mond heeft gemaakt dat hij abt heet.’

Vaderspreuk  635 – Poimên 61

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: ”Woestijnvaders – Een speurtocht door de vaderspreuken, pag. 37 Christofoor Wagenaar, Nijmegen 1981

Begenadigde sprekers die liever zwegen

Het Griekse woord ‘charis’ betekent ‘genade’. Iemand die de charisma van het woord heeft, is een begenadigd spreker. De woestijnabba’s spraken in principe alleen als het strikt noodzakelijk was. Omdat ze iets wilden meedelen aan de broeders wat zij in genade van God hadden ontvangen wat ook in genade gedeeld moest worden met medebroeders of leerlingen.

Oude naast jonge ‘grijsaards’

Een woestijnabba verwierf alleen aanzien wanneer hij uitblonk in deugd, in nederigheid en bescheidenheid en de gave van het woord. Zo iemand was abba Agathoon kennelijk ook, al was hij nog betrekkelijk jong. De naam ‘grijsaards’ ontleenden de woestijnvaders dan ook niet zozeer aan hun hoge leeftijd, als wel aan de onmiskenbare aanwezigheid van de heilige Geest in hun handel en wandel en uit wat zij uit de schatkamers van hun geest tevoorschijn haalden om te delen met anderen.

‘Ere wie ere toekomt’

Een abba kon dus ook iemand zijn die nog niet ‘ op leeftijd’ was, zoals bijvoorbeeld tientallen jaren na Jezus’ optreden de jonge Timoteüs – leerling van de apostel Paulus. Die vertrouwt hem de zorg toe over de gemeente in Efeze.  Maar in Johannes 3 is het Nicodemus, farizeeër en leraar van Israël, die in Jezus zijn meerdere erkent: hij staat te klapperen met zijn oren als Jezus begint over ongehoorde zaken als ‘opnieuw geboren worden’ om toegang te krijgen tot Gods nieuwe wereld!

Welke gaven heb jij ontvangen?

40 dagentijd – dag 23 gaat over de erkenning van wie ‘leraar’, ‘meester’ of  ‘abba’ genoemd worden. Niet omdat zij zichzelf die eretitels toekennen, maar omdat zij genadegaven hebben ontvangen van de heilige Geest die door anderen met geestelijk gezag worden opgemerkt herkent en gewaardeerd. Welke gaven heeft de heilige Geest jou gegeven om anderen te dienen? In eenvoud en stilte of in het openbaar. Niets is minderwaardig aan het ander! Vraag God naar Zijn plan met jouw leven

©Elise G . Lengkeek