40 dagentijd – dag 24

40 dagen bidden met de woestijnvaders

Bid, zing, huil, vecht, neem, lees en verwonder

Ga de komende veertig dagen mee op pad met de woestijnvaders . Met hun spiritualiteit en wijsheid helpen ze je om de 40-dagentijd in jouw persoonlijk getijdengebed vorm te geven en te verdiepen.

Het project 40 dagen bidden met de woestijnvaders is onderverdeeld in 40 dagen en start op 18 februari 2015 (aswoensdag) met Dag 1 en eindigt op zaterdag 4 april met Dag 40. Let wel: de zondagen worden niet meegerekend in de 40 dagentijd.

40-dagentijd of lijdenstijd?

De veertigdagentijd (ook wel lijdenstijd genoemd) start 6 weken voor Pasen. Het getal 40 staat in de Bijbel symbool voor een tijd van verwachting en voorbereiding.

De 40 dagentijd nodigt je uit om je te verdiepen in het lijden en sterven van Jezus Christus. En om met een aandachtig hart toe te leven naar het moment dat Hij opstaat  op Paasmorgen.

40 dagentijd – dag 24

Leesmenu 17 maart gaat over Johannes 4:27-34 waarin Jezus een Samaritaanse vrouw openlijk vertelt Wie Hij is en hoe ze vanaf nu het allerbeste water kan krijgen dat voorgoed haar eeuwige dorst naar een gelukkig en verzadigd leven lest. Bovendien vertelt Hij Zijn leerlingen dat het eten dat zij hebben gekocht niet het voedsel is waarvan Hij kan leven. Hij krijgt Zijn kracht en energie alleen door het doen van de wil en het werk van Zijn Vader in de hemel. Gewoon eten valt daarbij in het niet.

Over verzadigd worden

Een broeder sprak tot abba Poimen: “Ik heb horen spreken over een ouderling die gedurende lange tijd een tweedaagse vasten volhield en gerstebrood at zonder gist.” Abba Poimen zei daarop: “Wij daarentegen werkten alle dagen constant met onze twee handen en wij werden niet verzadigd, maar de hand van de Heer verzadigde ons en naar het lichaam én naar de geest.”

Vaderspreuk  266 – Het Oud-Ethiopisch of Ge’ez

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: ‘Monnik in de woestijn – Woorden van Abba Poimen’, pag. 86. Maurits Pinnoy, Zoetermeer 2008

Eten en drinken een noodzakelijk kwaad?

Eten en drinken: voor de woestijnvaders was het een opgave daar op een koninklijke manier mee om te gaan. De algemene opvatting onder ‘de grijsaards’ was dat voeding en verzorging van het lichaam een noodzakelijk kwaad was. Ze konden niet zonder,  maar ze wisten ook dat het verlangen naar eten en drinken een mens op twee manieren in problemen kan brengen. De een kan zich niet beheersen in zijn verlangen naar verzadiging. De ander beoefent het vasten vanuit prestatiedrang of hoogmoed.

Verzadigd worden met vreugde

Deze spreuk van abba Poimen doet vermoeden dat de woestijnvaders, net als Jezus, diepe vreugde ervoeren als ze de wil van God volbrachten in bidden en werken. Daarmee kwam het verlangen om verzadigd te worden met eten en drinken blijkbaar tot rust. Water en brood zijn weliswaar nodig voor het levensonderhoud, maar nog noodzakelijker is het om je volledig te richten op de dingen van God. Jezus zei niet voor niets: Houd je bezig met Gods nieuwe wereld en de rest krijg je ook (Matteus 6:33).

Ontdek Gods geschenk aan jou persoonlijk

40 dagentijd – dag 24 gaat over het ontdekken van het verrassende, alles vervullende geschenk dat God geeft aan de mens die Hem zoekt in bidden en werken volgens Zijn wil en wet. Ontdek vandaag wat God voor jou in petto heeft, wanneer je je verlangens voor Zijn voeten legt en je Hem bidt om  jouw hart te laten vervullen door Zijn liefde, door de heilige Geest. Om zo te leven als Hij van je vraagt. Juist in het leven dat je van Hem hebt ontvangen.

©Elise G . Lengkeek