40 dagentijd – dag 25

40 dagen bidden met de woestijnvaders

Bid, zing, huil, vecht, neem, lees en verwonder

Ga de komende veertig dagen mee op pad met de woestijnvaders . Met hun spiritualiteit en wijsheid helpen ze je om de 40-dagentijd in jouw persoonlijk getijdengebed vorm te geven en te verdiepen.

Het project 40 dagen bidden met de woestijnvaders is onderverdeeld in 40 dagen en start op 18 februari 2015 (aswoensdag) met Dag 1 en eindigt op zaterdag 4 april met Dag 40. Let wel: de zondagen worden niet meegerekend in de 40 dagentijd.

40-dagentijd of lijdenstijd?

De veertigdagentijd (ook wel lijdenstijd genoemd) start 6 weken voor Pasen. Het getal 40 staat in de Bijbel symbool voor een tijd van verwachting en voorbereiding.

De 40 dagentijd nodigt je uit om je te verdiepen in het lijden en sterven van Jezus Christus. En om met een aandachtig hart toe te leven naar het moment dat Hij opstaat  op Paasmorgen.

40 dagentijd – dag 25

Leesmenu 18 maart gaat over Johannes 5:37-47 waarin Jezus de joodse leiders verwijt dat ze het eeuwige leven verwachten van het bestuderen van hun heilige boeken, in plaats van hun harten te openen voor Gods Woord dat in de persoon van Jezus voor hen staat. Zij die uitgerekend alles verwachten van het bestuderen van Mozes’ woorden, zullen door Mozes zelf worden aangeklaagd vanwege hun ongeloof.  Maar ook deze indringende waarschuwing van Jezus leggen ze naast zich neer.

Leef naar wat je leert

Hij (dat is abba Poimen – red.) zei ook: “Wie leert, maar zelf niet doet wat hij leert, is als een bron die iedereen drenkt en wast, maar zichzelf niet kan zuiveren.”‘

Vaderspreuk  25- Alfabetische lijst van Cotelier

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Maurits Pinnoy, ‘Monnik in de woestijn – Woorden van Abba Poimen’, pag. 28. Zoetermeer 2008

Heeft het leven als woestijnvader zin?

Wat heeft het voor zin de heilige boeken te lezen en te reciteren, wanneer je niet van plan bent er echt iets mee te doen?

Die vraag hield ook de woestijnvaders bezig. Nederig God dienen in arbeid en gebed, en Zijn wil volbrengen in hun dagelijks leven, zoals Jezus het in Matteus 5 in Zijn beroemde Bergrede opdroeg: dat was hun hartstochtelijk verlangen. Daarom zochten ze ook de eenzaamheid van hun cel in de woestijn. Om zich te concentreren op meditatie en gebed en niet afgeleid te worden door zinloze dingen.

Liefde wekt verlangen

Waren die woestijnvaders dan allemaal zo voortreffelijk dat ze totaal niet gevoelig waren voor dezelfde valkuil als de joodse religieuze leiders? Natuurlijk waren zij dat! Net als ieder ander die gefascineerd raakt door ‘studie van het hogere’! Maar de grijsaards begrepen heel goed dat al dat gestudeer je niet dichter bij God brengt. Uiteindelijk is dat toch die hartstochtelijke liefde voor Hem die maakt dat je Hem overal gaat zoeken. In je gebed, je werk, in de natuur, in de mensen die je pad kruisen….

Leef naar wat je leert

De woestijnabba’s beseften echter dat elk spoor van hoogmoed over hun levenswijze voor God het begin van bederf was.  In alles legden zij zich erop toe om te leven wat ze beleden, om in alle eenvoud het voorbeeld van Christus te volgen in hun handel en wandel: betrouwbaar te zijn in woorden en daden voor God en mensen. En ja, vanuit het besef daar nooit in dit leven de staat van volmaaktheid te bereiken. Daarom bleven ze ook voortdurend rouwmoedig (=vol berouw) om hun zonden.

Leef jij je geloof?

40 dagentijd – dag 25 gaat over de werkelijkheid van je geloof. Als je God door Jezus hebt leren kennen, is dat geen vrijblijvende kennismaking. God vraagt om een keuze van je hart. Blijf je liever bij wat je vertrouwd is en waarbij je je comfortabel voelt? Of durf je letterlijk met Hem ‘in zee’ te gaan. Durf je de ‘zekerheden’ die je denkt te hebben in te ruilen voor een leven naar Zijn bedoeling? Vanuit oprecht geloof en liefde voor Hem die Zijn leven ook voor de verzoening van jouw zonden heeft gegeven.

©Elise G . Lengkeek