40 dagentijd – dag 26

40 dagen bidden met de woestijnvaders

Bid, zing, huil, vecht, neem, lees en verwonder

Ga de komende veertig dagen mee op pad met de woestijnvaders . Met hun spiritualiteit en wijsheid helpen ze je om de 40-dagentijd in jouw persoonlijk getijdengebed vorm te geven en te verdiepen.

Het project 40 dagen bidden met de woestijnvaders is onderverdeeld in 40 dagen en start op 18 februari 2015 (aswoensdag) met Dag 1 en eindigt op zaterdag 4 april met Dag 40. Let wel: de zondagen worden niet meegerekend in de 40 dagentijd.

40-dagentijd of lijdenstijd?

De veertigdagentijd (ook wel lijdenstijd genoemd) start 6 weken voor Pasen. Het getal 40 staat in de Bijbel symbool voor een tijd van verwachting en voorbereiding.

De 40 dagentijd nodigt je uit om je te verdiepen in het lijden en sterven van Jezus Christus. En om met een aandachtig hart toe te leven naar het moment dat Hij opstaat  op Paasmorgen.

40 dagentijd – dag 26

Leesmenu 19 maart gaat over Johannes 6:52-59 waarin Jezus duidelijk maakt aan iedereen die Hem gevolgd is vanwege het brood dat Hij ze gratis heeft verschaft, dat Hijzelf het Brood is en de Wijn die ze nodig hebben voor de voeding van hun hart en ziel. Dat vraagt om geloof in Hem. In Zijn persoon én Zijn boodschap. Je kunt je op aarde over van alles druk maken, en niet in de laatste plaats  over je eten en drinken, zegt Jezus, maar Ik ben het die je alles geeft wat nodig is om gered te worden.

Bron van Verlangen in de woestijn

‘ Zoals het hert smacht naar de waterbronnen, zo smacht mijn ziel naar U, o God’, is te verstaan als het vurig verlangen van naar de wekelijkse Eucharistie op zaterdag en zondag, naar het Lichaam en Bloed van de Heer.

Vaderspreuk  604 – Poimên 30

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: ”Woestijnvaders – Een speurtocht door de vaderspreuken, pag. 156 Christofoor Wagenaar, Nijmegen 1981

Een hartsrelatie 

De woestijnabba’s hadden echt een hartsrelatie met Jezus, die ze ook ‘Heer’ noemden. Of God.  Dat maakte hun gebeden ook zo door en door menselijk en betrokken op de ervaren moeite en zorgen en hun niet aflatend godsverlangen.

Eucharistie: het hoogtepunt van de woestijnvaderweek

De godheid van Jezus was voor de grijsaards geen punt van discussie. Die stond op de 1e plaats, zoals blijk uit zinnen als: ‘Door de genade van Christus’ , ‘Christus heiligt’, ‘Christus oordeelt’ enzovoorts. Het samen beleven van de wekelijkse Eucharistie (=De Maaltijd van de Heer, Avondmaal) met de broeders was iets waar ze ook de hele week naartoe leefden. Zijn verzoeningsoffer was voor hen een intens ervaren en zeer geëerbiedige werkelijkheid.

Jezus’ aanbod en jouw kans

40 dagentijd – dag 26 gaat over het grootste aanbod dat Jezus voor een zondig mens heeft: Geloof je dat Ik jou van alles wat je op aarde tekort komt en van alles wat je bindt aan machten en krachten verlossen zal?  Door Mijn leven voor jou te geven?

Heb je ooit meegemaakt dat iemand bereid was zijn leven voor jou in de waagschaal te zetten? In oorlogstijd kwam het nog wel eens voor. Maar nu? Wat vindt je van dit aanbod van Jezus, persoonlijk voor jou?

©Elise G . Lengkeek