40 dagentijd – dag 27

40 dagen bidden met de woestijnvaders

Bid, zing, huil, vecht, neem, lees en verwonder

Ga de komende veertig dagen mee op pad met de woestijnvaders . Met hun spiritualiteit en wijsheid helpen ze je om de 40-dagentijd in jouw persoonlijk getijdengebed vorm te geven en te verdiepen. Het project 40 dagen bidden met de woestijnvaders is onderverdeeld in 40 dagen en start op 18 februari 2015 (aswoensdag) met Dag 1 en eindigt op zaterdag 4 april met Dag 40. Let wel: de zondagen worden niet meegerekend in de 40 dagentijd.

40-dagentijd: vasten- of lijdenstijd

De veertigdagentijd (ook wel lijdenstijd genoemd) start 6 weken voor Pasen. Het getal 40 staat in de Bijbel symbool voor een tijd van verwachting en voorbereiding. De 40 dagentijd nodigt je uit om je te verdiepen in het lijden en sterven van Jezus Christus. En om met een aandachtig hart toe te leven naar het moment dat Hij opstaat  op Paasmorgen.

40 dagentijd – dag 27

Leesmenu 20 maart gaat over Johannes 7:14-18  waarin Jezus de moed opbrengt Zijn boodschap te verkondigen in opdracht van God die Hem gezonden heeft op het Loofhuttenfeest. De Joden zijn verbaasd over Zijn kennis en inzicht terwijl  Hij niet op de rabbischool heeft gezeten. Maar Jezus maakt ze duidelijk dat Hij niet uit is op Zijn eigen eer en positie: Hij spreekt en handelt niet namens Zichzelf. Ook wijst Hij erop dat wie Gods wil werkelijk nastreeft, weet dat Jezus’ getuigenis waar is.

 Woord en geloof

Als een abba spreekt, moet hij het doen om God, in de vreze van God en met ootmoed. dat maakt van zijn kant dat de broeder gehoorzaamt en het bevel uitvoert. Maar als een abba niet in de vreze Gods aan een broeder wil bevelen, maar als het ware uit eigenmachtigheid over hem de baas wil spelen, dan overtuigt God die de geheimen van het hart doorschouwt, de ander niet om ernaar te luisteren of het uit te voeren,

Vaderspreuk  N315 – Anonieme spreuken

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: ”Woestijnvaders – Een speurtocht door de vaderspreuken, pag. 29/30 Christofoor Wagenaar, Nijmegen 1981

Het onderwijs van de woestijnvaders

Wat wilden de abba’s met hun onderwijs bereiken, als ze liever niet spraken? Allereerst wilden ze in wat ze zeiden maar nog liever met hun daden Christus’ liefde voor de mens openbaren. De nederige en ootmoedige houding van de grijsaard sierde zijn charisma. Hij was zich ervan bewust dat God door hem zijn leerlingen wilde aanspreken.

Vaderspreuken staan nooit op zichzelf

Maar de vaderspreuken betekenden op zichzelf niets. Ze hadden een bedding nodig om tot leven te komen.Er moet sprake zijn van wederzijdse betrokkenheid tussen abba en leerling. Dat hebben de vaderspreuken gemeen met de Bijbel. Het zaad van hun vertrouwen in God en hun woorden van wijsheid kon namelijk alleen ontkiemen en vrucht dragen in het gelovig en biddend hart van leerlingen die hunkerden naar onderwijs uit de Schrift, naar genade en naar meer van Jezus Christus.

Welke geloofsgetuigenis overtuigt jou?

40 dagentijd – dag 27 gaat om de innerlijke houding van je hart waarmee je naar Jezus luistert. Of naar mensen die zeggen dat ze namens God spreken. Zoals de woestijnvaders, die hartstochtelijk gericht waren op een leven waarin Zijn onderwijs en voorbeeld werkelijkheid werd voor henzelf en hun leerlingen. Wanneer overtuigt iemands geloofsgetuigenis jou? Hoe weet je dat het waar is wat die persoon zegt?

©Elise G . Lengkeek