40 dagentijd – dag 28

40 dagen bidden met Augustinus in de Vroege Kerk

Het project 40 dagen bidden met Augustinus in de Vroege Kerk is onderverdeeld in 40 dagen en start op 10 februari 2016 (aswoensdag) met Dag 1 en eindigt op zaterdag 26 maart 2016 met Dag 40. Let wel: de zondagen worden niet meegerekend in de 40 dagentijd.

40-dagentijd of lijdenstijd

De veertigdagentijd (ook wel lijdenstijd genoemd) start 6 weken voor Pasen. Het getal 40 staat in de Bijbel symbool voor een tijd van verwachting en voorbereiding. De 40 dagentijd nodigt je uit om je te verdiepen het lijden en sterven van Jezus Christus. En om met een aandachtig hart toe te leven naar het moment dat Hij opstaat  op Paasmorgen.

Ga de komende veertig dagen mee op pad met kerkvader Augustinus en enkele andere belangrijke kerkvaders in de Vroege Kerk.. Met hun spiritualiteit en wijsheid helpen ze je om de 40-dagentijd in jouw persoonlijk getijdengebed vorm te geven en te verdiepen.

De teksten in het leesmenu voor de 40 dagentijd zijn ontleend aan: “Bidden met Augusitinus in de Vroege Kerk, M.A. van Willigen © 2012 Heerenveen. en met toestemming van de auteur overgenomen. 

Wie is Augustinus? 

Aurelius Augustinus (354-430) wordt geboren in Tagaste (in het huidige Algarije gelegen). Hij gaat retoriek studeren in Carthago en ontpopt zich tot een intelligent en begaafd spreker en denker. Tot aan zijn bekering tot het christelijk geloof leidt hij een groots en meeslepend leven. Samen met de vrouw met wie hij ongehuwd samen woont, heeft hij  op 18 jarige leeftijd zelfs een zoon, Adeodatus. Meer weten over Kerkvader Augustinus.

Elise G. Lengkeek

Leesmenu 40 dagentijd – dag 28

Het Leesmenu 9 maart zet onder andere Psalmen 47   in de schijnwerper:

Onze lichamelijke zintuigen zijn in bepaald opzicht beperkt. Ze zijn niet in staat om de dingen vast te houden die zich van een door God bepaald begin tot een door Hem vastgesteld einde voortbewegen. Maar toch zijn deze zintuigen toereikend voor iets anders: God loven.

Mogen onze zintuigen op U gericht zijn, o hemelse Vader

Mogen onze zintuigen op U gericht zijn,
o hemelse Vader, en niet op het hier en nu

De zintuigen van ons lichaam zijn traag,
omdat zij zintuigen van het lichaam zijn.
Zij zijn beperkt door hun eigen aard.
Maar zij zijn toereikend voor iets anders,
waarvoor zij [ook door U] gemaakt zijn
[namelijk om Uw heilige naam te loven,
o almachtige en hemelse Vader].

Ze zijn daarentegen niet toereikend om
de dingen vast te houden die van hun
[door U] vastgestelde begin voortlopen
naar hun [door U, o God] vastgestelde einde.

Want in Uw Woord, waardoor ze geschapen worden,
horen de [tijdelijke] dingen het bevel [van U,
Die de tijden in Uw hand hebt en ze bestuurt]:
‘Van hier en niet verder dan daar.’

N.a.v. Augustnius Confessiones IV, x1, 16

Lezen: Psalm 47

© M.A. van Willigen