40 dagentijd – dag 29

40 dagen bidden met de woestijnvaders

Bid, zing, huil, vecht, neem, lees en verwonder

Ga de komende veertig dagen mee op pad met de woestijnvaders . Met hun spiritualiteit en wijsheid helpen ze je om de 40-dagentijd in jouw persoonlijk getijdengebed vorm te geven en te verdiepen.

Het project 40 dagen bidden met de woestijnvaders is onderverdeeld in 40 dagen en start op 18 februari 2015 (aswoensdag) met Dag 1 en eindigt op zaterdag 4 april met Dag 40. Let wel: de zondagen worden niet meegerekend in de 40 dagentijd.

40-dagentijd of lijdenstijd?

De veertigdagentijd (ook wel lijdenstijd genoemd) start 6 weken voor Pasen. Het getal 40 staat in de Bijbel symbool voor een tijd van verwachting en voorbereiding.

De 40 dagentijd nodigt je uit om je te verdiepen in het lijden en sterven van Jezus Christus. En om met een aandachtig hart toe te leven naar het moment dat Hij opstaat  op Paasmorgen.

40 dagentijd – dag 29

Leesmenu 23 maart gaat over Johannes 10:1-6  waarin Jezus de joodse leiders confronteert met hun rol als bewakers van een schaapskooi die zich gedragen als rovers en huurlingen en Hem, de goede herder, de toegang ontzeggen tot zijn stal. Zoals ze ook de schapen proberen te verhinderen hun herder te volgen. Jezus onthult Zijn identiteit met de metafoor van de goede herder. Hij is zowel de goede herder zelf, als de deur die toegang verschaft tot de stal van zijn kudde.

Charisma van het woord

Wees een wachter bij de deur van je hart en laat geen gedachten binnen zonder ze te ondervragen. Ondervraag elk van je gedachten en zeg ertegen: ‘Hoo rje bij ons of hoor je bij de vijanden? En als hij tot het huis behoort, zal hij je met vrede vervullen. Maar als hij tot de vijand behoort, zal hij je door woede in verwarring brengen of een door een begeerte onrustig maken.

Vaderspreuk  – Brief 11 Evagrius van Pontus

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Anselm Grün ‘Bidden met de woestijnvaders, pag. 53. Zoetermeer 3e druk 2002

Omgaan met je gedachten

Evgrius van Pontus heeft brieven geschreven over het omgaan met onze gedachten. Een van die brieven doet mij denken aan het beeld van de goede herder Jezus, die de deur is waardoor wij de nieuwe wereld van God binnengaan. Hij bewaakt de ingang tegen rovers en dieven, tegen wolven en beren zodat niemand Zijn schapen kan roven. Evagrius roept ons op ook zelf een wachter te zetten bij de deur van ons hart om de toegang te weigeren aan ongewenst bezoek van slechte gedachten.

Wie is de afzender?

Hij maakt het heel concreet door het advies om elke gedachte die zich aandient te ondervragen. Wanneer je hem ondervraagt zal hij kleur moeten bekennen. Aan wat die gedachte in je hart uitwerkt herken je of hij uit een slechte bron komt of een goede. Is hij een gezant van Satan dan zal hij je verwarren en boosheid zaaien. Is die gedachte vervult van de heilige Geest dan komt hij je vrede brengen en versterkt hij de liefde in je. Aan jou de keuze wie je toegang verschaft tot je innerlijke wereld.

Welke gedachten laat jij toe?

40 dagentijd – dag 29 gaat over de het bewaken van je hart. Zoals de goede herder de deur is naar de nieuwe wereld van God, zo is je geweten de deur naar jouw binnenste. Je lichaam en ziel zijn een tempel voor God. Wat of wie je toe laat in je innerlijke ruimte maakt of je vervult wordt met vrede of onrust. Bidt God of je mag leren onderscheiden wie de afzender is van de gedachte die bij je aanklopt, of de beelden die zich aan je opdringen. En luister met het oor van je hart naar de stem die je roept.

©Elise G . Lengkeek