40 dagentijd – dag 30

40 dagen bidden met de woestijnvaders

Bid, zing, huil, vecht, neem, lees en verwonder

Ga de komende veertig dagen mee op pad met de woestijnvaders . Met hun spiritualiteit en wijsheid helpen ze je om de 40-dagentijd in jouw persoonlijk getijdengebed vorm te geven en te verdiepen.

Het project 40 dagen bidden met de woestijnvaders is onderverdeeld in 40 dagen en start op 18 februari 2015 (aswoensdag) met Dag 1 en eindigt op zaterdag 4 april met Dag 40. Let wel: de zondagen worden niet meegerekend in de 40 dagentijd.

40-dagentijd of lijdenstijd?

De veertigdagentijd (ook wel lijdenstijd genoemd) start 6 weken voor Pasen. Het getal 40 staat in de Bijbel symbool voor een tijd van verwachting en voorbereiding.

De 40 dagentijd nodigt je uit om je te verdiepen in het lijden en sterven van Jezus Christus. En om met een aandachtig hart toe te leven naar het moment dat Hij opstaat  op Paasmorgen.

40 dagentijd – dag 30

Leesmenu 24 maart gaat over Johannes 11:32-44 waarin Jezus ibij het graf van Zijn goede vriend Lazarus in tranen uitbarst. Hij hult om het verdriet van de zussen van Lazarus. Om de bittere consequenties van de dood. Omdat die alle wegen naar het leven afsnijden en er voor iemand die dood is geen ommekeer mogelijk is  Hij ziet daar al die joden staan en weet wie van hen zonder hoop hun graf in zullen gaan, omdat ze Hem, de messias hebben verworpen. Ook dat maakt Hem zeer verdrietig.

Wenen is de weg

Een broeder stelde abba Poimen de vraag wat hij moest aanvangen met zijn zonden. Hij anttwoordde; “Wie zich van zijn zonden wil bevrijden, spoelt ze af met tranen, en wie deugden wil bekomen, zal ze met tranen bekomen. Want wenen is de weg die de Schrift overgeleverd heeft, net als onze Vaders die ons vermanen: ‘Ween.’ Er is immers geen andere weg.”

Vaderspreuk 119 – De alfabetische lijst van Cotelier

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Maurits Pinnoy, ‘Monnik in de woestijn – Woorden van abba Poimen, pag. 49. Zoetermeer 2008

Tranen die de ziel zuiveren

Er is zoveel verdriet, onrecht en onmacht in deze wereld, dat je minstens drie keer per dag in tranen zou kunnen uitbreken. Wie in zijn hart tot een diepgaand besef komt hoe vaak hij, zij (ik en jij) God en medemensen onheus en vaak respectloos behandeld hebben, voelt in zijn binnenste een groot verdriet opwellen. De woestijnvaders waren het er met de Spreukendichter over eens: het is beter te zijn in een huis waar gerouwd wordt dan waar gedanst wordt van vreugde (Prediker 7:2)

(Bêe)Rouw brengt kracht en troost

40 dagentijd – dag 30 gaat over het verdriet van Jezus om de dood van Zijn vriend Lazarus, om het verdriet van diens zussen en om het ongeloof van de omstanders die geen idee hebben waarom Hij is gekomen. Jezus grijpt Lazarus’ dood aan om de mensen de weg naar het leven te tonen in de opstanding van deze mens. Tegelijkertijd ziet Hij ook voor Zichzelf ook het gapende gat van de dood op Zich afkomen.

Wenen is een oud woord voor je hart uitstorten onder tranen van (be)rouw. Herinner jij je zo’n moment? Kort of lang geleden? Heb je er toch kracht en troost uitgeput

©Elise G . Lengkeek