40 dagentijd – dag 33

40 dagen bidden met Augustinus in de Vroege Kerk

Het project 40 dagen bidden met Augustinus in de Vroege Kerk is onderverdeeld in 40 dagen en start op 10 februari 2016 (aswoensdag) met Dag 1 en eindigt op zaterdag 26 maart 2016 met Dag 40. Let wel: de zondagen worden niet meegerekend in de 40 dagentijd.

40-dagentijd of lijdenstijd

De veertigdagentijd (ook wel lijdenstijd genoemd) start 6 weken voor Pasen. Het getal 40 staat in de Bijbel symbool voor een tijd van verwachting en voorbereiding. De 40 dagentijd nodigt je uit om je te verdiepen het lijden en sterven van Jezus Christus. En om met een aandachtig hart toe te leven naar het moment dat Hij opstaat  op Paasmorgen.

Ga de komende veertig dagen mee op pad met kerkvader Augustinus en enkele andere belangrijke kerkvaders in de Vroege Kerk.. Met hun spiritualiteit en wijsheid helpen ze je om de 40-dagentijd in jouw persoonlijk getijdengebed vorm te geven en te verdiepen.

De teksten in het leesmenu voor de 40 dagentijd zijn ontleend aan: “Bidden met Augusitinus in de Vroege Kerk, M.A. van Willigen © 2012 Heerenveen. en met toestemming van de auteur overgenomen. 

Wie is Augustinus? 

Aurelius Augustinus (354-430) wordt geboren in Tagaste (in het huidige Algarije gelegen). Hij gaat retoriek studeren in Carthago en ontpopt zich tot een intelligent en begaafd spreker en denker. Tot aan zijn bekering tot het christelijk geloof leidt hij een groots en meeslepend leven. Samen met de vrouw met wie hij ongehuwd samen woont, heeft hij  op 18 jarige leeftijd zelfs een zoon, Adeodatus. Meer weten over Kerkvader Augustinus.

Elise G. Lengkeek

Leesmenu 40 dagentijd – dag 33

Het Leesmenu 15 maart zet onder andere Psalmen 77 in de schijnwerper:

Augustinus kijkt terug naar de periode waarin hij leraar was in Carthago. Hij had het als leraar in Carthago niet gemakkelijk. Maar hij hoorde dat studenten in Rome veel voorkomender waren in hun gedrag dan de Carthaagse studenten. Daarom wilde hij wel naar Rome verhuizen. Hij ontdekt pas achteraf dat het God was Die hem op deze gedachte deed komen en dat Hij het was Die daar Zijn wijze bedoelingen mee had.

U was het Die mij leidde

[Ja, waarlijk, U was het, o God]
mijn Hoop en mijn Deel in het land der levenden,
Die mij losmaakte van Carthago
en mij lokmiddelen in Rome voorhield
waardoor ik zou worden aangetrokken.
En dat door mensen die een sterfelijk leven liefhadden,
mensen die hier [in Carthago] ongezonde dingen deden
en daar [in Rome] ijdele dingen in het vooruitzicht stelden.

Om mijn voetstappen te richten
gebruikte U in het verborgene
zowel hun als mijn verkeerdheid.

Want zij die hier mijn rust verstoorden,
waren verblind door afschuwelijke waanzin,
en zij die mij uitnodigden tot verandering,
bedachten alleen maar aardse dingen.
En ik, die de werkelijke ellende hier verafschuwde,
was belust op geluk daarginds,
maar niet op het wezenlijk geluk.

[En toch, o God, heeft U die dwaalwegen van mij
willen gebruiken in Uw plan. Uw wegen waren
hoger dan mijn wegen. Uw gedachten waren
hoger dan mijn eigen en zondige gedachten.
Vergeef mij toch mijn verkeerde ambities,
o eeuwige God en genadige Vader.]

N.a.v. Augustnius Confessiones V, xiii, 14

Lezen: Psalm 77.

© M.A. van Willigen