40 dagentijd – dag 33

40 dagen bidden met de woestijnvaders

Bid, zing, huil, vecht, neem, lees en verwonder

Ga de komende veertig dagen mee op pad met de woestijnvaders . Met hun spiritualiteit en wijsheid helpen ze je om de 40-dagentijd in jouw persoonlijk getijdengebed vorm te geven en te verdiepen.

Het project 40 dagen bidden met de woestijnvaders is onderverdeeld in 40 dagen en start op 18 februari 2015 (aswoensdag) met Dag 1 en eindigt op zaterdag 4 april met Dag 40. Let wel: de zondagen worden niet meegerekend in de 40 dagentijd.

40-dagentijd of lijdenstijd?

De veertigdagentijd (ook wel lijdenstijd genoemd) start 6 weken voor Pasen. Het getal 40 staat in de Bijbel symbool voor een tijd van verwachting en voorbereiding.

De 40 dagentijd nodigt je uit om je te verdiepen in het lijden en sterven van Jezus Christus. En om met een aandachtig hart toe te leven naar het moment dat Hij opstaat  op Paasmorgen.

40 dagentijd – dag 33

Leesmenu 27 maart gaat over Johannes 14:15-27  waarin Jezus Zijn leerlingen vlak voor Zijn dood HET geschenk uit de hemel beloofd: de heilige Geest. Die zal op Zijn verzoek aan de Vader op aarde komen om de leerlingen bij te staan in hun getuigenis en het verkrijgen van inzicht in de waarheid over God en Jezus. Hij zal hun helper zijn op aarde en voor ieder mens die God met een verlangend en liefhebbend hart zoekt, terwijl Jezus in de hemel alles klaarmaakt voor Zijn terugkeer op aarde.

De kracht van de heilige Geest

Een van de Vaders vroeg abba Poimen: “Van wie is het gezegde: ‘Ik weet mij verbonden met iedereen die u eert’ (Ps 119,63)?” De ouderling zei: “Van de heilige Geest.

Vaderspreuk  135 – De alfabetische lijst van Cotelier

De tekst in deze uitgave is ontleend aan:  Maurits Pinnoy, ‘Monnik in de woestijn- Woorden van Abba Poimen’, pag. 51. Zoetermeer 2008

Verbonden in liefde

Ze waren goed thuis in de Schrift (de Bijbel): de woestijnvaders. En graag bevroegen zij elkaar over woorden die ze hadden gelezen en waarover ze dagenlang konden mediteren. De broeder die abba Poimen opzoekt, is benieuwd naar de gedachten van deze ouderling over deze regel van de  Psalmendichter die de broederlijke liefdesband ervaart met iedereen die God eert.

Woorden met eeuwigheidswaarde

Het antwoord van de ouderling is veelzeggend en gerijpt: ‘Van de heilige Geest’. Het is immers de heilige Geest die de Psalmendichter deze woorden heeft ingegeven om ze op te tekenen en voor eeuwig te bewaren en door te geven aan volgende geslachten. Jezus brengt deze woorden opnieuw tot leven wanneer Hij zijn leerlingen op het hart drukt om Zijn gebod van liefde voor elkaar waar te maken in liefde die zich durft te ‘vernederen’ om de ander te dienen en die zich verheft om Gods eer te zoeken.

Ervaar jij de heilige Geest als jouw helper?

40 dagentijd – dag 33 gaat over de belofte van Jezus dat de heilige Geest erbij geroepen wordt om op aarde iedereen bij te staan die God liefheeft en Jezus’ als Weg naar de Vader wil volgen. Er zijn genoeg obstakels die je onderweg naar God tegenkomt en die je geloof enorm onder druk kunnen zetten. Satan kent wat dat betreft geen genade en zal alles in het werk stellen om je van je innerlijke vrede te beroven. Bid vandaag tot God of de heilige Geest je bij je werk en keuzes helpt je vrede te bewaren.

©Elise G . Lengkeek