40 dagentijd – dag 34

40 dagen bidden met Augustinus in de Vroege Kerk

Het project 40 dagen bidden met Augustinus in de Vroege Kerk is onderverdeeld in 40 dagen en start op 10 februari 2016 (aswoensdag) met Dag 1 en eindigt op zaterdag 26 maart 2016 met Dag 40. Let wel: de zondagen worden niet meegerekend in de 40 dagentijd.

40-dagentijd of lijdenstijd

De veertigdagentijd (ook wel lijdenstijd genoemd) start 6 weken voor Pasen. Het getal 40 staat in de Bijbel symbool voor een tijd van verwachting en voorbereiding. De 40 dagentijd nodigt je uit om je te verdiepen het lijden en sterven van Jezus Christus. En om met een aandachtig hart toe te leven naar het moment dat Hij opstaat  op Paasmorgen.

Ga de komende veertig dagen mee op pad met kerkvader Augustinus en enkele andere belangrijke kerkvaders in de Vroege Kerk.. Met hun spiritualiteit en wijsheid helpen ze je om de 40-dagentijd in jouw persoonlijk getijdengebed vorm te geven en te verdiepen.

De teksten in het leesmenu voor de 40 dagentijd zijn ontleend aan: “Bidden met Augusitinus in de Vroege Kerk, M.A. van Willigen © 2012 Heerenveen. en met toestemming van de auteur overgenomen. 

Wie is Augustinus? 

Aurelius Augustinus (354-430) wordt geboren in Tagaste (in het huidige Algarije gelegen). Hij gaat retoriek studeren in Carthago en ontpopt zich tot een intelligent en begaafd spreker en denker. Tot aan zijn bekering tot het christelijk geloof leidt hij een groots en meeslepend leven. Samen met de vrouw met wie hij ongehuwd samen woont, heeft hij  op 18 jarige leeftijd zelfs een zoon, Adeodatus. Meer weten over Kerkvader Augustinus.

Elise G. Lengkeek

Leesmenu 40 dagentijd – dag 34

Het Leesmenu 16 maart zet onder andere Psalmen 84 in de schijnwerper:

Augustinus wist eerst niet wat God met zijn leven voorhad. Hij verlangde er sterk naar om vanuit het aardse leven bij God terug te keren. Het lijkt erop dat dit verlangen nog een diepere dimensie bezit, namelijk om van al zijn zonden verlost te worden en God voor eeuwig te loven. Dit verlangen om bij God terug te keren is in het onderstaande verder uitgewerkt tot een gebed.

Eens bij U

Hoe brandde ik [van verlangen], o Heere, mijn God,
hoe brandde ik om uit het aardse terug te keren bij U.
Toen ik jong was wist ik niet wat U met mij voorhad [ik wist het niet].
[Maar bij U is wijsheid en Uw naam is ook Wijsheid, o almachtige God.
Toen ik ouder werd, leerde ik begrijpen hoe waar deze naam van U is.]

[Uw namen vertellen ons wie U bent:
Wonderlijk, Raad, Sterke God,
Vader der eeuwigheid, Vredevorst.
Uw namen vertellen ons wie U bent, o almachtige God!
Uw heerlijkheid doet ons in aanbidding voor U buigen.
Uw majesteit en goddelijkheid zien wij in Uw schepping.

Aan de roem en eer van Uw heerlijk Koninkrijk
en aan de vrede van U zal nooit een einde komen.
Hoe verlang ik eens bij U en met U verenigd te zijn!
Mag ik eens voor altijd bij U zijn, o Heere God?]

N.a.v. Augustnius Confessiones iii, iv1, 7-8

Lezen: Psalm 84

© M.A. van Willigen