40 dagentijd – dag 34

40 dagen bidden met de woestijnvaders

Bid, zing, huil, vecht, neem, lees en verwonder

Ga de komende veertig dagen mee op pad met de woestijnvaders . Met hun spiritualiteit en wijsheid helpen ze je om de 40-dagentijd in jouw persoonlijk getijdengebed vorm te geven en te verdiepen.

Het project 40 dagen bidden met de woestijnvaders is onderverdeeld in 40 dagen en start op 18 februari 2015 (aswoensdag) met Dag 1 en eindigt op zaterdag 4 april met Dag 40. Let wel: de zondagen worden niet meegerekend in de 40 dagentijd.

40-dagentijd of lijdenstijd?

De veertigdagentijd (ook wel lijdenstijd genoemd) start 6 weken voor Pasen. Het getal 40 staat in de Bijbel symbool voor een tijd van verwachting en voorbereiding.

De 40 dagentijd nodigt je uit om je te verdiepen in het lijden en sterven van Jezus Christus. En om met een aandachtig hart toe te leven naar het moment dat Hij opstaat  op Paasmorgen.

40 dagentijd – dag 34

Leesmenu 28 maart gaat over Johannes 15:9-17  waarin Jezus Zijn leerlingen lessen in echte liefde geeft. Liefde die het hart is van het Evangelie, van de Goede Boodschap van God voor een wereld die verloren is zonder het lijden en sterven van Jezus. Liefde die bereid is alles te verliezen wat een mens eer en waardigheid verschaft om miljarden anderen te verlossen uit hun slavernij aan zonde en terug te geven aan God voor een leven naar Zijn oorspronkelijke bedoeling.

Hoe geef je je leven voor je naaste?

Een andere keer zei hij (abba Poimen – red.) : “Geen hogere naastenliefde kan men bevinden dan zijn leven geven voor zijn evenmens’ (Joh. 15, 13). Want als je een gemeen woord hoort dat je pijn doet, en je de andere met gelijke munt kunt betalen maar je bedwingt om dat niet te doen, of als iemand je overtreft , en je dat verdraagt, en hem er niet voor doet boeten: dan geef je je leven voor je naaste.”

Vaderspreuk  116 – De alfabetische lijst van Cotelier

De tekst in deze uitgave is ontleend aan:  Maurits Pinnoy, ‘Monnik in de woestijn- Woorden van Abba Poimen’, pag. 48. Zoetermeer 2008

Verbonden in liefde

Liefde en gehoorzaamheid aan Jezus’ gebod om de ander alle ruimte te geven zich voor God te hernemen: dat was voor de woestijnabba’s een hartstochtelijk verlangen om na te streven. Daarom wezen ze elkaar en hun leerlingen voortdurend de weg naar Jezus’ woorden over de kracht van de onderlinge liefde die eenheid schept en verbondenheid. Liefde die zonden aan het licht brengt en God om vergeving en genade smeekt voor de zondaar in plaats van een schandpaal voor hem op te richten.

Durf je met iemand die het je niet makkelijk maakt  2e en 3e mijl te gaan? Desnoods de 4e en 5e mijl? Voor  abba Poimen was dat gelijk aan je leven geven voor die ander.

Wat werkt Gods liefde uit in jouw leven?

40 dagentijd – dag 34 nodigt je uit om na te denken over wat Gods liefde voor jou betekent, als je gelooft dat die liefde via Jezus naar je toekomt en jouw hart van binnenuit verwarmt en tot rust brengt. Wat werkt die liefde in jou uit? Hoe kun je werken aan een betere band met je naaste geliefden, maar ook met de mensen met wie je in de kerk of in je werk een comnunity vormt?

©Elise G. Lengkeek