40 dagentijd – dag 35

40 dagen bidden met de woestijnvaders

Bid, zing, huil, vecht, neem, lees en verwonder

Ga de komende veertig dagen mee op pad met de woestijnvaders . Met hun spiritualiteit en wijsheid helpen ze je om de 40-dagentijd in jouw persoonlijk getijdengebed vorm te geven en te verdiepen.

Het project 40 dagen bidden met de woestijnvaders is onderverdeeld in 40 dagen en start op 18 februari 2015 (aswoensdag) met Dag 1 en eindigt op zaterdag 4 april met Dag 40. Let wel: de zondagen worden niet meegerekend in de 40 dagentijd.

40-dagentijd of lijdenstijd?

De veertigdagentijd (ook wel lijdenstijd genoemd) start 6 weken voor Pasen. Het getal 40 staat in de Bijbel symbool voor een tijd van verwachting en voorbereiding.

De 40 dagentijd nodigt je uit om je te verdiepen in het lijden en sterven van Jezus Christus. En om met een aandachtig hart toe te leven naar het moment dat Hij opstaat  op Paasmorgen.

40 dagentijd – dag 35

Leesmenu 30 maart gaat over Johannes 17:13-21 waarin Jezus Zijn leerlingen op de laatste avond van Zijn leven op aarde als mens in gebed opdraagt aan de liefdevolle zorg van Zijn Vader.lessen in echte liefde geeft. Hij bidt als Hogepriester en als goede Herder het meest zuivere gebed dat ooit tot God gebeden is: om bewaring en bescherming tegen het kwaad, om liefde en eenheid tussen al diegenen die bij Hem horen, en op aarde de eenheid weerspiegelen tussen Jezus en Zijn Vader.

Zuiver gebed?

Als alle gedachten die ons onrustig maken ineens verdwijnen, er diepe vrede in ons gaat heersen en wij zo tot zuiver gebed zijn gekomen, is dat een teken dat een engel ons nabij is. Maar er zijn ook tijden waarin wij erg onrustig zijn en zo sterk door allerlei hartstochten lastig worden gevallen, dat wij geen ogenblik tot rust komen. Zolang wij het nu maar niet opgeven ons te verdedigen, zullen wij uiteindelijk de overwinning behalen. Wij hoeven alleen maar koppig op de deur te blijven kloppen, dan zal die tenslotte ooit voor ons opengaan.

Gebed 20 – Evagrius van Pontus – De leer van Evagrius over het gebed

De tekst in deze uitgave is ontleend aan:  Anselm Grün, ‘Bidden met de woestijnvaders’, pag. 82. Zoetermeer 2002, 3e druk 2007

Bidden in het volste vertrouwen op God

Jezus bidt dit laatste gebed op aarde in de volle zekerheid dat God Hem verhoort. Zijn gebed is volkomen zuiver omdat het geen spoor van twijfel bevat, maar gebeden wordt vanuit het vertrouwen en de onderlinge liefde en eenheid die er is tussen God de Zoon, vlak voor het einde van Zijn opdracht als mens op aarde, en God de Vader in de hemel.

Als ons gebed de hemel niet bereikt

Evagrius was een wijze woestijnvader die uit eigen ervaring wist dat er ook tijden zijn waarin we het gevoel hebben dat ons gebed de hemel niet bereikt. Of dat we niet kunnen bidden omdat we te onrustig zijn. Of verscheurd worden door zorgen, verdriet of woede. Dan lukt het niet om ons hart op te heffen naar de Vader in de hemel. Jezus wist dat die momenten door Satan worden aangegrepen om een wig te drijven tussen God en Zijn geliefde kind..

Bidden om innerlijke vrede, liefde en eenheid

40 dagentijd – dag 35  brengt Jezus’ bewogen gebed tot God, Zijn Vader voor het voetlicht. Om onderlinge liefde en eenheid.

Daarom heeft Jezus met klem gebeden om bewaring tegen het kwaad, om liefde en eenheid. God laat ons soms voor kortere of langere tijd in de eenzaamheid van de woestijn in ons hart. Soms om ons te trainen in geduld. Een andere keer om ons te beproeven of om juist diep in ons hart iets heel anders te bewerken dan we hadden verwacht. Maar altijd zal Hij ons verhoren. Op Zijn tijd. Op Zijn manier. Wanneer dat bewustzijn doordringt raakt ons gebed niet langer vertroebeld door onrust.

Bidt vandaag of God in jouw hart alle ruimte schept voor innerlijke vrede die je de diepe liefde en eenheid met God en andere gelovigen doet ervaren.

©Elise G. Lengkeek