40 dagentijd – dag 38

40 dagen bidden met de woestijnvaders

Bid, zing, huil, vecht, neem, lees en verwonder

Ga de komende veertig dagen mee op pad met de woestijnvaders . Met hun spiritualiteit en wijsheid helpen ze je om de 40-dagentijd in jouw persoonlijk getijdengebed vorm te geven en te verdiepen. Het project 40 dagen bidden met de woestijnvaders is onderverdeeld in 40 dagen en start op 18 februari 2015 (aswoensdag) met Dag 1 en eindigt op zaterdag 4 april met Dag 40. Let wel: de zondagen worden niet meegerekend in de 40 dagentijd.

40-dagentijd of lijdenstijd?

De veertigdagentijd (ook wel lijdenstijd genoemd) start 6 weken voor Pasen. Het getal 40 staat in de Bijbel symbool voor een tijd van verwachting en voorbereiding. De 40 dagentijd nodigt je uit om je te verdiepen in het lijden en sterven van Jezus Christus. En om met een aandachtig hart toe te leven naar het moment dat Hij opstaat  op Paasmorgen.

40 dagentijd – dag 38

Leesmenu 2 april gaat over Johannes 20:24-29 waarin Jezus na Zijn opstanding voor de 2e keer plotseling in het midden staat van Zijn bijeengekomen leerlingen staat en speciaal de ongelovige Tomas aanspreekt, die tot nu toe alleen van horen zeggen heeft dat Jezus is opgestaan uit de dood. Voor Tomas (en de anderen) is dit het uur van de confrontatie met de waarheid van Jezus’ springlevende aanwezigheid, die Tomas in zijn ongeloof kent en hem liefdevol uitnodigt Zijn tastbaar bewijs te geloven.

De confrontatie met de eigen waarheid

Als je in gebed bent, komt het voor dat er zaken in je opkomen waarmee je vroeger bezig bent geweest of die nu belangrijk voor je zijn. Het kan ook zijn, dat je moet denken aan personen die je vroeger pijn hebt gedaan.

Gebed 45 – Evagrius van Pontus

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Anselm Grün  ‘Bidden met de woestijnvaders’ pag. 86. Zoetermeer 2002, 3e druk 2007.

Het bidden onthult onszelf tegenover God

Dit gebed van woestijnvader Evagrius van Pontus sluit aan bij de ervaring van de woestijnvaders dat hun leven een doorlopend gebed was, dat niet stopte tijdens het werk en dat hen ’s nachts in slaap wiegde. Evagrius legt er de vinger bij dat bidden mij vroeg of laat confronteert met zowel mijn eigen waarheid als de waarheid die God door Jezus Christus, Zijn Zoon heeft geopenbaard: namelijk die van Zijn verzoening voor alles waarin ik tekort ben geschoten. Tegenover Hem, anderen én mezelf.

Bidden is zien en geloven

De geschiedenis van de ‘ongelovige Tomas’, zoals deze leerling van Jezus wel wordt genoemd, is er een waar ik troost uit mag putten: Jezus kent niet alleen Tomas in zijn ongeloof en grootspraak (‘ik geloof niet eerder dan dat ik zelf de wonden in Zijn handen en zijn Zij heb gezien), maar ook mij. De waarheid over Tomas komt aan het licht in Zijn licht en Hij reikt Tomas de hand om zichzelf te overtuigen van Jezus’ echtheid. Zo strekt Hij ook Zijn handen uit naar mij, om mij van binnen te veranderen. .

De confrontatie aangaan met je (on)geloof

40 dagentijd – dag 38  confronteert je tijdens het bidden met wat je innerlijk bezighoudt, met je geloof en ongeloof, met je tekortkomingen en je verlangens. Vandaag ben je, net als Tomas, je uitgenodigd om je vingers in Jezus’ zij te leggen en jouw handen in de Zijne te leggen waarin de gaten van de spijkers zichtbaar zijn. Jezus openbaart zich als een levende realiteit die jouw leven, jouw hart geneest en verandert en vernieuwd en je Zijn vrede geeft, net als op die zondag aan Tomas en de zijnen. Zijn enige vraag aan jou  is: ‘Geloof je mij? Geloof je dat Ik de Weg ben, de Waarheid en het Leven?

©Elise G. Lengkeek