40 dagentijd – dag 39

40 dagen bidden met Augustinus in de Vroege Kerk

Het project 40 dagen bidden met Augustinus in de Vroege Kerk is onderverdeeld in 40 dagen en start op 10 februari 2016 (aswoensdag) met Dag 1 en eindigt op zaterdag 26 maart 2016 met Dag 40. Let wel: de zondagen worden niet meegerekend in de 40 dagentijd.

40-dagentijd of lijdenstijd

De veertigdagentijd (ook wel lijdenstijd genoemd) start 6 weken voor Pasen. Het getal 40 staat in de Bijbel symbool voor een tijd van verwachting en voorbereiding. De 40 dagentijd nodigt je uit om je te verdiepen het lijden en sterven van Jezus Christus. En om met een aandachtig hart toe te leven naar het moment dat Hij opstaat  op Paasmorgen. Ga de komende veertig dagen mee op pad met kerkvader Augustinus en enkele andere belangrijke kerkvaders in de Vroege Kerk.. Met hun spiritualiteit en wijsheid helpen ze je om de 40-dagentijd in jouw persoonlijk getijdengebed vorm te geven en te verdiepen.

De teksten in het leesmenu voor de 40 dagentijd zijn ontleend aan: “Bidden met Augusitinus in de Vroege Kerk, M.A. van Willigen © 2012 Heerenveen. en met toestemming van de auteur overgenomen.

Wie is Augustinus? 

Aurelius Augustinus (354-430) wordt geboren in Tagaste (in het huidige Algarije gelegen). Hij gaat retoriek studeren in Carthago en ontpopt zich tot een intelligent en begaafd spreker en denker. Tot aan zijn bekering tot het christelijk geloof leidt hij een groots en meeslepend leven. Samen met de vrouw met wie hij ongehuwd samen woont, heeft hij  op 18 jarige leeftijd zelfs een zoon, Adeodatus. Meer weten over Kerkvader Augustinus.

Elise G. Lengkeek

Leesmenu 40 dagentijd – dag 39

Speciaal voor de Stille week voegen we deze prachtige tekst toe, omdat voor het leesrooster van 22 maart er geen gebed van Augustinus of van de Vroege Kerk beschikbaar is.

De ruimte in de Schrift

Onze Meester weet aan welke twee geboden
Hij de hele wet en alle profeten verbonden heeft.

En als ik die twee geboden van ganser harte en vurig beaam,
Mijn God, het Licht voor mijn ogen als ik in het duister verkeer,
Is het dan erg dat onder de woorden van Uw openbaring
iets verschillends kan worden verstaan? [Vormt dit een bezwaar?]
Is het erg dat ik een andere mening ben toegedaan dan
iemand anders, die meent dat het toch anders bedoeld moet zijn?
[Kan de waarheid van Uw openbaring niet veelvuldig zijn? Ja, toch, o Heere?]

N.a.v. Augustinus,,Confessiones XII, xv111, 27

Lezen:  Johannes 5:35-47

© M.A. van Willigen