40 dagentijd – dag 39

40 dagen bidden met de woestijnvaders

Bid, zing, huil, vecht, neem, lees en verwonder

Ga de komende veertig dagen mee op pad met de woestijnvaders . Met hun spiritualiteit en wijsheid helpen ze je om de 40-dagentijd in jouw persoonlijk getijdengebed vorm te geven en te verdiepen. Het project 40 dagen bidden met de woestijnvaders is onderverdeeld in 40 dagen en start op 18 februari 2015 (aswoensdag) met Dag 1 en eindigt op zaterdag 4 april met Dag 40. Let wel: de zondagen worden niet meegerekend in de 40 dagentijd.

40-dagentijd of lijdenstijd?

De veertigdagentijd (ook wel lijdenstijd genoemd) start 6 weken voor Pasen. Het getal 40 staat in de Bijbel symbool voor een tijd van verwachting en voorbereiding. De 40 dagentijd nodigt je uit om je te verdiepen in het lijden en sterven van Jezus Christus. En om met een aandachtig hart toe te leven naar het moment dat Hij opstaat  op Paasmorgen.

40 dagentijd – dag 39

Leesmenu 3 april gaat over Johannes 21:14-19  waarin Jezus na Zijn opstanding voor de 3e keer zijn leerlingen verrast met een ontmoeting aan het meer van Galilea. Het moment is aangebroken om Petrus die Jezus tot 3 keer toe verloochend heeft, zijn plaats terug te geven tussen zijn broeders als volgeling van Jezus. Die vraagt Petrus 3 keer zijn liefde voor Jezus te bevestigen voor hij zijn speciale taak krijgt toegewezen. Als herder en hoeder van Jezus’ kudde (kerk). Als visser van mensen.

Wat betekent dat: Jezus volgen?

De enge en nauwe weg is deze: zijn gedachten geweld aandoen en om Gods wil zijn eigen wensen afkappen. Dat is de zin van het woord: Zie, wij hebben alles verlaten en zijn U gevolgd.

Vaderspreuk 123 – abba Ammonas over Matteus 19:27

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Christofoor Wagenaar  ‘Woestijnvaders – een speurtocht door de vaderspreuken,’ pag. 120. Nijmegen 1981.

Zichzelf ‘ontledigen’ voor God

De vaders van de woestijn hadden hun hart erop gezet om zichzelf met hart en ziel, verstand en lichaam aan God over te geven. Hem volgen betekende in hun ogen: dagelijks de strijd aangaan met tegengestelde begeerten. Comfortabel leven zonder enig gebrek aan eten, drinken of geschikte kleding opgeven om te leren leven vanuit het voortdurende besef dat alle bronnen van het bestaan door Gods genade uitsluitend ontspringen in Jezus. Zo ook vreugde, schoonheid, voldoening en verzadiging.

 Op zoek naar innerlijke vreugde en vrede

Die innerlijke houding hartstochtelijk nastreven, bracht met zich mee dat de monniken zichzelf ook heel wat keren geweld aan moesten doen. Zelfbeheersing leren is een pijnlijk proces, maar toch verheerlijkten de woestijnvaders het uiteindelijk resultaat: het volgen van Jezus in wat Hij leert en het voorbeeld van Zijn eigen leven. Het bracht het ook op de toppen van innerlijke vreugde en vrede; naast  het ervaren van een intense verbondenheid met Gods liefde en met elkaar, alle ontberingen ten spijt.

Vertrouw je Hem meer als jezelf?

40 dagentijd – dag 39  Goede Vrijdag: Johannes 21: 14-19 confronteert ons opnieuw met de verloochening van Petrus. Ik denk aan al die keren dat ik hetzelfde  heb gedaan. Het is Jezus Zelf die Petrus de hand reikt  – en met Petrus ook mij, ook jou en ieder die Hem verloochend heeft. Met heilige ernst onderzoekt Hij 3 keer Petrus’ hart. Jezus weet: soms gaan de omstandigheden met je op de loop en maak je een foute keuze. Maar de vraag is nu: vertrouw je Hem? Gehoorzaam je uit liefde?

Jezus confronteert Petrus ( jou en mij) ermee dat wie Zijn opdracht uitvoert, daarmee ook zijn eigen kruis op zich neemt. Is onze liefde voor Hem daar sterk genoeg voor?

©Elise G. Lengkeek