4e zondag 40 dagentijd

De 4e zondag van de 40 dagentijd  of vastentijd staat in het teken van rouwmoedigheid: een diep berouw voelen over onze zonden. Oprecht verdriet over elke vorm van liefdeloosheid naar God en mensen die we ontmoeten.

Zonde is in de kern het summum van liefdeloosheid. Het is de Ander te kort doen in wie hij is; hem niet serieus nemen. Door gebrek aan aandacht en liefde. Door onverschilligheid en nalatigheid.

Wanneer we berouw tonen, keren we ons naar de Bron van ons bestaan. Naar het Licht dat ons verlicht en ons van binnenuit vernieuwd en zegent: God en niemand anders dan God!

4e zondag 40 dagentijd – Aangepast leesmenu

Vier de 4e zondag 40 dagentijd  mee in het morgen- en avondgebed met de onderstaande lezingen uit het Oude en Nieuwe Testament van de Bijbel via het aangepaste leesmenu. Ze vervangen de beide lezingen uit het Oude en/of Nieuwe Testament van het gewone leesmenu  in het morgen- en avondgebed in het leesmenu van vandaag.

Vind je die onderbreking te lastig? Volg dan het gewone Leesmenu van vandaag.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Aangepast leesmenu – Dagtekst

Jozef vertelt zijn broers wie hij is

1 Jozef kon zich niet langer inhouden. Hij stuurde alle Egyptenaren die bij hem waren, weg. Toen hij alleen was met zijn broers, vertelde hij wie hij was. 2 Hij begon te huilen. Hij huilde zo hard dat de dienaren buiten het hoorden. En ook in het paleis van de farao was het te horen.
3 Jozef zei tegen zijn broers: ‘Ik ben Jozef! Leeft mijn vader nog?’ Maar de broers zeiden niets, want ze waren vreselijk geschrokken.
4 ‘Kom toch dichterbij!’ zei Jozef. Dat deden ze. Toen zei hij: ‘Ik ben Jozef! Ik ben de broer die jullie verkocht hebben. Daarna ben ik naar Egypte gebracht. 5 Maar jullie hoeven niet bang te zijn. En jullie moeten ook niet boos op jezelf zijn, omdat jullie mij verkocht hebben. Want God heeft mij hierheen gestuurd. Hij heeft mij eerder dan jullie hierheen gestuurd om jullie leven te redden.
6 Er is nu al twee jaar hongersnood. En er zal nog vijf jaar geen koren op het land groeien. 7 Daarom heeft God mij eerder dan jullie hierheen gestuurd. Zo kan ik zorgen dat jullie blijven leven. Zo kunnen er veel mensen gered worden. 8 Ik ben dus niet door jullie hierheen gestuurd, maar door God. Hij heeft ervoor gezorgd dat ik nu de belangrijkste raadgever van de farao ben. Ik heb de leiding over het paleis, en over heel Egypte.’

Middaggebed: Genesis 45:1-8

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap en Katholieke Bijbelstichting. 

Meditatie

Jozef onthult zijn identiteit

Voor Jozef is het moment aangebroken zijn identiteit te onthullen wanneer zijn broers terugkomen om nieuw graan te kopen. Nu is zijn jongste broer Benjamin er ook bij.

Jozef breekt wanneer hij vertelt wie hij is. Is het verdriet om alles wat zijn broers hem hebben aangedaan door hem als slaaf te verkopen? Of is het opluchting en blijdschap dat hij zich met hen herenigen kan?

Lees er meer over in de meditatie bij deze tekst in:

Mijn getijdengebed – bidden op het ritme van de dag– Deel III, Zondagen door het jaar, Meditatie 4e zondag 40 dagentijd.

©Elise G. Lengkeek

Wist je dat….

Dankzij de bijdrage van donateurs en leden debijbel.nl kan bestaan en kan werken aan de verspreiding en vertaling van de bijbel.

Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal (BGT). Bij het Nederlands Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen. Met de BGT-app kun je ook altijd offline Bijbellezen. Verder is er voor je smartphone van YouVersion een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.