4e zondag 40-dagentijd

Het teken van de roos

De vierde zondag in de veertigdagentijd is de zondag die middenin de periode van rouwmoedigheid een vrolijke noot brengt. De roos verwijst immers naar de komst van het voorjaar. Maar de betekenis ervan gaat dieper en verder. Het symboliseert ook het geschenk van Gods Woord te mogen horen. En daarop te antwoorden in geloof.

De viering van de vierde zondag symboliseert de vreugde om onze redding, onze totale bevrijding door het kruisoffer van Jezus Christus. Een moment van verademing in de lange periode van 40 dagen vasten, inkeer en voorbereiding op het lijden en sterven van Gods zoon.

©Elise G. Lengkeek. Bron: Webber, Robert E. ‘Ancient- Future Time – Forming Spirituality through the Christi an Year’,  pag. 109 Grand Rapids 2004

Aangepast leesmenu

Vier de vierde zondag van vastentijd mee in het middag- en nachtgebed met de onderstaande lezingen uit het Oude Testament van de Bijbel. Ze vervangen de beide lezingen uit het NieuweTestament van het gewone leesmenu  in het morgen- en avondgebed op 23 maart Vind je die onderbreking te lastig? Volg dan het Leesmenu van 23 maart.

Middaggebed

Nachtgebed

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.