4e zondag na Driekoningen

De 4e zondag na Driekoningen

Stilstaan bij het mysterie van Gods menswording in de persoon van Jezus Christus: het Licht van de wereld dat mensen verlicht, die in het duister van hun zonde en schuld zitten opgesloten en daaruit bevrijd worden. Jezus Christus was en is een met God Zijn Vader. En omdat Hij ook een van ons is geworden en onze schuld op zich heeft genomen, heeft Hij ons verzoend met God. In Hem en door Hem, die kleine Kerstbaby, de toen nog ongekroonde Koning van het het heelal, zijn wij nu een met God.

Aangepast leesmenu

Vier de 4e zondag na Driekoningen mee in het morgen- en avondgebed met de onderstaande lezingen uit het Oude en Nieuwe Testament van de Bijbel. Ze vervangen de beide lezingen uit het Oude en/of Nieuwe Testament van het gewone leesmenu  in het morgen- en avondgebed in het leesmenu van vandaag.

Vind je die onderbreking te lastig? Volg dan het gewone Leesmenu van vandaag.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Aangepast leesmenu – Dagtekst

De Heer zal de mensen troosten

18-19 De Heer zegt: ‘Ik heb gezien wat de mensen allemaal verkeerd deden. Maar toch zal ik hen helpen. Ik zal mijn volk leiden. Ik zal de mensen troosten, want dat heb ik beloofd.
Mensen die verdriet hebben, zal ik troosten met deze woorden: Vrede zal er zijn, vrede voor iedereen, voor mensen ver weg en dichtbij. Ik zal alle mensen helpen.
20-21 Maar mensen die slecht zijn, zal ik niet helpen. Voor hen zal er geen vrede zijn. Want zij zorgen steeds opnieuw voor ellende. Ze zijn altijd onrustig, net als de zee. Ze lijken op golven die vuil en modder achterlaten op het strand.’

Morgengebed: Jesaja 57:18-21

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap en Katholieke Bijbelstichting. 

Gods woede valt in het niet bij Zijn genade

Gods troost en liefde zijn oneindig groot, weet de profeet Jesaja. Na alle onheilsprofetiën die het volk Israël en zijn leiders in grote ellende storten,  mag hij gelukkig ook vertellen dat Gods woede in het niet valt bij Zijn geduld, genade  goedheid. Het volk ontloopt zijn straf niet, omdat het liever blijft vasthouden aan de liefde voor afgoden en seksuele losbandigheid dan luisteren naar hun eigen God.

Vrede voor iedereen door Jezus Christus

De vrede die God in petto heeft voor Zijn volk, wordt pas volkomen wanneer Zijn Zoon Jezus Christus op aarde komt om  die boodschap van vrede te verkondigen. Paulus vat die vrede van God die Jezus Christus heeft verwezenlijkt  prachtig samen in de onderstaande quote uit zijn brief aan de gemeente in Efeze.

17 Christus bracht Gods boodschap van vrede aan de mensen in Israël en aan de mensen daarbuiten. 18 Dankzij hem hebben wij allemaal de heilige Geest gekregen. En via de heilige Geest kunnen we nu allemaal bij God, de Vader, komen.

De christenen vormen samen de kerk

19 Vroeger waren jullie vreemdelingen, en hoorden jullie niet bij het volk van God. Maar dat is veranderd. Jullie horen er nu wel bij. Jullie zijn Gods kinderen, samen met de andere christenen.
20-22 Alle christenen samen vormen een eenheid: de heilige kerk van Christus. Je kunt het vergelijken met een gebouw. Het fundament van het gebouw is dan de boodschap van de apostelen en de profeten. Jullie zijn de stenen in de muren. En de belangrijkste steen, die het hele gebouw op zijn plaats houdt, dat is Jezus Christus. Hij zorgt ervoor dat de kerk groeit. En dat God zelf in de kerk aanwezig is door de heilige Geest.

Efeziërs 2: 17-19

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap en Katholieke Bijbelstichting. 

©Elise G. Lengkeek