4e zondag na Drievuldigheid

4e zondag na Drievuldigheid

De eerste zondag na Pinksteren heet in de traditie van de Vroege Kerk Drievuldigheidszondag. Dat is de zondag ter ere van de Drie-eenheid (de triniteit) van God de Vader, God de Zoon (Jezus Christus) en God de heilige Geest. Tot aan advent zijn de zondagen oplopend genummerd.

In de 4e en 5e eeuw was er in de Vroege Kerk  na de viering van Pinksteren veel aandacht voor de Drie-eenheid van God.  In liturgische gebeden en gezangen zetten de gelovigen zich af tegen ketterijen als het arianisme, die de Drie-eenheid loochenden. Zo groeide in de Vroege  Kerk van alle plaatsen en tijden het verlangen en de behoefte om Drie-eenheid van God te vieren met een eigen feest: het feest van de heilige Drievuldigheid.

Klik op het Bijbelgedeelte bij elk gebed in het leesmenu en je kunt het meteen lezen in een nieuw venster. Schakel na lezing terug naar het Leesmenu-scherm.

Aangepast leesmenu 

Vier de 4e zondag na Drievuldigheid mee in het morgen- en avondgebed met de onderstaande lezingen uit het Oude Testament van de Bijbel. Ze vervangen de beide lezingen (lectio divina) uit het Oude Testament van het gewone leesmenu  in het morgen- en avondgebed in het leesmenu van vandaag. Vind je die onderbreking te lastig? Volg dan het gewone Leesmenu van vandaag.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Aangepast Leesmenu   

Dagtekst 4e zondag na Drievuldigheid

Israël moet trouw blijven aan de Heer\

13 Kijk, Saul is de koning die jullie gekozen hebben. Jullie hebben om een koning gevraagd. En de Heer heeft Saul als koning aan jullie gegeven.
14 Jullie moeten altijd eerbied hebben voor de Heer. Jullie en jullie koning moeten de Heer trouw blijven. Jullie moeten de Heer blijven dienen en naar hem blijven luisteren. Jullie moeten ook blijven doen wat hij zegt. 15 Want stel je voor dat jullie niet naar de Heer luisteren. En stel je voor dat jullie niet doen wat hij zegt. Dan zal hij jullie streng straffen. Net zoals hij jullie voorouders gestraft heeft.

16 Blijf nu staan en kijk naar het wonder dat de Heer zal doen. 17 In deze tijd van het jaar valt er bijna geen regen. Maar ik ga de Heer vragen of hij onweer en regen wil sturen. Als jullie dat zien, zullen jullie begrijpen dat het verkeerd was om te vragen om een koning.’

Israël krijgt een teken

18 Toen bad Samuel tot de Heer. En de Heer stuurde op die dag onweer en regen. Het hele volk werd bang voor de Heer en voor Samuel.
19 Toen zei het volk tegen Samuel: ‘Bid voor ons tot de Heer, uw God. Bid dat wij niet hoeven te sterven. Want wij hebben al zo veel verkeerd gedaan. En nu hebben we ook nog om een koning gevraagd.’

Morgengebed: 1 Samuel 12:13-19 

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap. 

Zie voor de meditatie bij deze tekst: Mijn getijdengebed – bidden op het ritme van de dagDeel III, Zondagen door het jaar heen, Meditaties: 4e zondag na Drievuldigheid

©Elise G. Lengkeek

Wist je dat….

Dankzij de bijdrage van donateurs en leden debijbel.nl kan bestaan en werken aan de verspreiding en vertaling van de bijbel? Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal (BGT). Bij het Nederlands Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen. Met de BGT-app kun je ook altijd offline Bijbellezen. Verder is er voor je smartphone van YouVersion een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

* Mijn getijdengebed – Bidden op het ritme van de dag is verkrijgbaar in compacte vorm voor thuis en op reis. Prachtig uitgevoerd als gebedenboek op bijbelpapier. Zie Mijn getijdengebed in boekvorm