4e zondag na Drievuldigheid

4e zondag na Drievuldigheid

De eerste zondag na Pinksteren heet in de traditie van de Vroege Kerk Drievuldigheidszondag. Dat is de zondag ter ere van de Drie-eenheid (de triniteit) van God de Vader, God de Zoon (Jezus Christus) en God de heilige Geest. Tot aan advent zijn de zondagen oplopend genummerd.

In de 4e en 5e eeuw was er in de Vroege Kerk  na de viering van Pinksteren veel aandacht voor de Drie-eenheid van God.  In liturgische gebeden en gezangen zetten de gelovigen zich af tegen ketterijen als het arianisme, die de Drie-eenheid loochenden. Zo groeide in de Vroege  Kerk van alle plaatsen en tijden het verlangen en de behoefte om Drie-eenheid van God te vieren met een eigen feest: het feest van de heilige Drievuldigheid.

NOTA BENE: De Nieuwe Bijbelvertaling NBV21 kun je direct online meelezen op debijbel.nl. Klik in het Leesmenu van deze dag op de link van het bijbelgedeelte bij elk gebed. Je kunt meteen starten met bijbellezen. Schakel na lezing terug naar het Leesmenu van de website Mijn getijdengebed. (Als de link het niet meteen doet, klik hem voor de 2e keer aan!) Maak nu een (gratis) account aan op www.debijbel.nl  en krijg toegang tot allerlei achtergrondinformatie.

Aangepast leesmenu 

Vier de 4e zondag na Drievuldigheid mee in het morgen- en avondgebed met de onderstaande lezingen uit het Oude Testament van de Bijbel. Ze vervangen de beide lezingen (lectio divina) uit het Oude Testament van het gewone leesmenu  in het morgen- en avondgebed in het leesmenu van vandaag. Vind je die onderbreking te lastig? Volg dan het gewone Leesmenu van vandaag.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Aangepast Leesmenu   

Dagtekst 4e zondag na Drievuldigheid

Israël moet trouw blijven aan de Heer\

13 Kijk, Saul is de koning die jullie gekozen hebben. Jullie hebben om een koning gevraagd. En de Heer heeft Saul als koning aan jullie gegeven.
14 Jullie moeten altijd eerbied hebben voor de Heer. Jullie en jullie koning moeten de Heer trouw blijven. Jullie moeten de Heer blijven dienen en naar hem blijven luisteren. Jullie moeten ook blijven doen wat hij zegt. 15 Want stel je voor dat jullie niet naar de Heer luisteren. En stel je voor dat jullie niet doen wat hij zegt. Dan zal hij jullie streng straffen. Net zoals hij jullie voorouders gestraft heeft.

16 Blijf nu staan en kijk naar het wonder dat de Heer zal doen. 17 In deze tijd van het jaar valt er bijna geen regen. Maar ik ga de Heer vragen of hij onweer en regen wil sturen. Als jullie dat zien, zullen jullie begrijpen dat het verkeerd was om te vragen om een koning.’

Israël krijgt een teken

18 Toen bad Samuel tot de Heer. En de Heer stuurde op die dag onweer en regen. Het hele volk werd bang voor de Heer en voor Samuel.
19 Toen zei het volk tegen Samuel: ‘Bid voor ons tot de Heer, uw God. Bid dat wij niet hoeven te sterven. Want wij hebben al zo veel verkeerd gedaan. En nu hebben we ook nog om een koning gevraagd.’

Morgengebed: 1 Samuel 12:13-19 

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap. 

Meditatie

Israel krijgt een (onder)koning!

Samuel heeft het hele volk samen geroepen. God heeft gehoor gegeven aan de wens van het volk een ‘echte koning; te willen hebben, zoals de andere volken. Maar voor het zo ver is bindt Samuel het volk op het hart vooral de eerste Afspraak met hun God niet te verzaken:hem trouw blijven.

Uiteindelijk ligt het lot van het volk niet in het klakkeloos volgen van hun aardse koning, maar in het feit of ze God in hun leven de eerste plaats blijven geven. Of ze zijn geboden in hun hart meedragen als de grondwet voor hun leven.

Ze moeten beseffen dat ze – door het verzoek om een aardse koning – hun God hebben beledigd, omdat Hij alleen hen steeds heeft geleid en gered. Toch blijft God coulant. Hij verbindt zelfs beloften aan het koningschap. (Zie ook Gen. 47:10 en Deut. 17:14-20). Het koningschap hoeft een levende relatie met God niet in de weg staan, zolang de ‘menselijke ‘koning en het volk van God hun hemelse Koning blijven eren als de eerste en enige.

Lees er meer over in de meditatie bij deze tekst in:
Mijn getijdengebed – bidden op het ritme van de dag – Deel III  Leesmenu Zondagen, 4e zondag na Drievuldigheid, pagina 300.

©Elise G. Lengkeek

Tweet

Wist je dat….

Dankzij de bijdrage van donateurs en leden debijbel.nl kan bestaan en werken aan de verspreiding en vertaling van de bijbel? Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal (BGT). Bij het Nederlands Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen. Met de BGT-app kun je ook altijd offline Bijbellezen. Verder is er voor je smartphone van YouVersion een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

* Mijn getijdengebed – Bidden op het ritme van de dag is verkrijgbaar in compacte vorm voor thuis en op reis. Prachtig uitgevoerd als gebedenboek op bijbelpapier. Zie Mijn getijdengebed in boekvorm