4e zondag na Drievuldigheid

 

Aangepast leesmenu 

4e zondag na Drievuldigheid

Vier de 4e zondag na Drievuldigheid mee in het morgen- en avondgebed met de onderstaande lezingen uit het Oude Testament van de Bijbel. Ze vervangen de beide lezingen uit het Oude Testament van het gewone leesmenu  in het morgen- en avondgebed in het leesmenu van vandaag. Vind je die onderbreking te lastig? Volg dan het gewone Leesmenu van vandaag.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Deel dit bericht via Twitter

Koning onder de Koning

13 Daar staat nu de koning die u gewild hebt! U hebt om een koning gevraagd en de Heer heeft u een koning gegeven. 14 Maar u moet nu wel ontzag hebben voor de Heer, uw God, en hem blijven dienen. Luister naar hem en verzet u niet tegen zijn bevelen; zowel u als uw koning moet hem steeds volgen. 15 Want luistert u niet naar de Heer en verzet u zich tegen zijn bevelen, dan zal hij zich tegen u keren, net zoals tegen uw voorouders. 16 Ga dus staan en let op: de Heer gaat een groot wonder doen, u zult dat met eigen ogen zien. 17 Is het nu niet de tijd van de tarweoogst? Ik zal de Heer aanroepen om het te laten donderen en regenen; u zult dan moeten erkennen dat u, door om een koning te vragen, wel heel verkeerd hebt gedaan in de ogen van de Heer.’
1 Samuël 12 verzen 13-17.

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel met Deuterocanonieke Boeken (Met aantekeningen), ©Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1999

©Elise G.Lengkeek

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.