4e zondag na Pasen

De essentie van kerk zijn

Het nieuwe gebod

31 Toen Judas weg was, zei Jezus: ‘De glorie van de Mensenzoon is nu openbaar geworden, en door hem de glorie van God. 32 Als Gods glorie door hem openbaar is geworden, zal God hem in zijn glorie doen delen, nu onmiddellijk. 33 Mijn kinderen, ik zal niet lang meer bij jullie zijn. Je zult me zoeken; maar wat ik tegen de Joden gezegd heb, zeg ik nu ook tegen jullie: waar ik heenga, kunnen jullie niet komen. 34 Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten ook jullie elkaar liefhebben. 35 Als er liefde onder jullie heerst, zal iedereen kunnen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’

Johannes 13 verzen 31-35

In de periode tussen Jezus’ opstanding en zijn hemelvaart, bereidde Hij zijn leerlingen voor op hun taak om samen met andere gelovigen zijn liefde op aarde zichtbaar te maken. Dat is de essentie van kerk-zijn. Jezus maakt dat in hetzelfde hoofdstuk zelf heel tastbaar in de voetwassing van zijn discipelen.

Elkaar de voeten wassen

Terwijl zij kibbelen over wie in de groep het hoogst in rang is en de belangrijkste na Jezus zelf, knoopt Hij, de Meester een linnen doek voor. Hij stroopt z’n mouwen op en gaat door de knieën om het werk van een slaaf, een dienaar te doen: de voeten van de gasten wassen.

Hiermee geeft Hij nadrukkelijk zijn visitekaartje af: zoals Ik hier jullie dien, moeten jullie elkaar dienen. Moeten jullie elkaar in jullie onderlinge relaties de voeten wassen. Zo wil Hij zijn kerk op aarde tot leven wekken. Dat staat centraal op de 4e zondag na Pasen.

Jezus Christus heeft maar één verlangen voor zijn kerk, zijn bruid.  Dat zij een stad op een berg wordt. Een zoutend zout. Een hartverwarmende schuilplaats. Dat is wezenlijk iets heel anders dan de rol die de kerk zich te vaak heeft aangemeten als een institutie die zich in de eerste plaats om de zuivere leer en de dogma’s bekommert!

 De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel met Deuterocanonieke Boeken (Met aantekeningen), ©Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1999

©Elise G.Lengkeek

Aangepast leesmenu

Vier de 4e zondag na Pasen  mee in het middag- en nachtgebed met de onderstaande lezingen uit het Oude en/of Nieuwe Testament van de Bijbel. Ze vervangen de beide lezingen uit het Oude en/of Nieuwe Testament van het gewone leesmenu  in het morgen- en avondgebed in het leesmenu van vandaag. Vind je die onderbreking te lastig? Volg dan het gewone Leesmenu van vandaag.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Deel dit bericht via Twitter

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.