5e zondag na Driekoningen

De 5e zondag van de 40 dagentijd  of vastentijd staat in het teken van rouwmoedigheid: een diep berouw voelen over onze zonden. Oprecht verdriet over elke vorm van liefdeloosheid naar God en mensen die we ontmoeten.

Zonde is in de kern het summum van liefdeloosheid. Het is de Ander te kort doen in wie hij is; hem niet serieus nemen. Door gebrek aan aandacht en liefde. Door onverschilligheid en nalatigheid.

Wanneer we berouw tonen, keren we ons naar de Bron van ons bestaan. Naar het Licht dat ons verlicht en ons van binnenuit vernieuwd en zegent: God en niemand anders dan God!

5e zondag 40 dagentijd – Aangepast leesmenu

Vier de 5e zondag 40 dagentijd  mee in het morgen- en avondgebed met de onderstaande lezingen uit het Oude en Nieuwe Testament van de Bijbel via het aangepaste leesmenu. Ze vervangen de beide lezingen uit het Oude en/of Nieuwe Testament van het gewone leesmenu  in het morgen- en avondgebed in het leesmenu van vandaag.

Vind je die onderbreking te lastig? Volg dan het gewone Leesmenu van vandaag.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Aangepast leesmenu – Dagtekst

Mozes weigert

11 Maar Mozes zei tegen God: ‘Ik? Moet ik naar de farao gaan en de Israëlieten uit Egypte weghalen? Dat kan ik niet.’ 12 God zei: ‘Ik zal altijd bij je zijn. Jij zult het volk uit Egypte weghalen, en hier op deze berg zullen jullie mij vereren. Dan zul je zeker weten dat ik je gestuurd heb.’
13 Mozes zei: ‘Ik moet dus tegen de Israëlieten zeggen dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft. Maar wat moet ik zeggen als ze vragen hoe die God heet?’
14-15 Toen zei God: ‘Ik ben degene die er altijd is. Je moet tegen de Israëlieten zeggen dat ‘Ik ben er altijd’ je gestuurd heeft. Dat zal mijn naam zijn. Zo moeten ze mij voortaan noemen. Ik ben de Heer, de God van hun voorouders, de God van Abraham, Isaak en Jakob.’

Middaggebed: Genesis 45:1-8

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap en Katholieke Bijbelstichting. 

Mozes maakt kennis met God

Mozes maakt op een indrukwekkende manier kennis met de God van zijn voorouders Abraham, Isaak en Jakob: het is een brandende braamstruik die zijn aandacht trekt omdat de struik niet verbrand. Als Mozes dichterbij komt, hoort hij een stem die hem roept. De stem blijkt uit de struik te komen en waarschuwt hem niet dichterbij te komen en zijn sandalen uit te doen. De grond waarop hij zich nu bevindt is heilig. Waarom? Omdat het Godzelf is die zich op deze plek aan Mozes openbaart.

Mozes weigert zijn opdracht

Mozes krijgt van God een opdracht, waar hij niet blij mee is: hij moet naar de Israëlieten om ze te vertellen wat Gods plan is met de afstammelingen van Abraham, Isaak en Jakob: dit volk gaat Hij bevrijden van zijn onderdrukkers – de Egyptenaren – en het brengen naar een prachtig en vruchtbaar land – Kanaän. Mozes vindt dat hij daar niet de geschikte persoon voor is, maar God staat zijn weigering niet toe. Hij MOET. En Hij krijgt Gods naam als waarborgmerk mee; een verzegeld opdracht.

God ontvouwt de macht van Zijn naam: JWHW

De schijnwerper in dit verhaal staat vooral op Gods bekendmaking van Zijn naam: Hij is degene die er altijd (bij) is. In het boek Openbaring krijgt de apostel Johannes te horen  dat God Degene is die was is en komen zal. De manier waarop God Zijn naam openbaart heeft iets weg van een werkwoord: Ik ben de Zijnde (in het Hebreeuws JWHW – Jahweh). Wij vertalen dat als ‘Heer’. God presenteert Zichzelf als het Wezen dat tijd en historie en toekomst overstijgt.

Een unieke Bijbeltekst in het OT

Dit is de enige tekst in het Oude Testament waarin God Zijn naam ontvouwt en uitlegt. God verzekert Mozes ervan dat Zijn naam zegt Wie Hij is en wat Hij zal doen: Hij zal Mozes en  het volk met Zijn aanwezigheid, kracht en macht ter zijde zal staan.

Mijn getijdengebed – bidden op het ritme van de dag – Deel III, Zondagen door het jaar, Meditatie 5e zondag 40 dagentijd.

©Elise G. Lengkeek

Tweet

Wist je dat….

Dankzij de bijdrage van donateurs en leden debijbel.nl kan bestaan en kan werken aan de verspreiding en vertaling van de bijbel.

Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal (BGT). Bij het Nederlands Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen. Met de BGT-app kun je ook altijd offline Bijbellezen. Verder is er voor je smartphone van YouVersion een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.