5e zondag 40-dagentijd

De 5e zondag van de 40 dagentijd  of vastentijd staat in het teken van Jezus’ lijden en sterven: de confrontatie met de verschrikking van de kruisdood die Jezus moest ondergaan volgens Gods plan.

5e zondag 40 dagentijd – Aangepast leesmenu

Vier de 5e zondag 40 dagentijd  mee in het morgen- en avondgebed met de onderstaande lezingen uit het Oude en Nieuwe Testament van de Bijbel via het aangepaste leesmenu. Ze vervangen de beide lezingen uit het Oude en/of Nieuwe Testament van het gewone leesmenu  in het morgen- en avondgebed in het leesmenu van vandaag.

Vind je die onderbreking te lastig? Volg dan het gewone Leesmenu van vandaag.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Aangepast leesmenu – Dagtekst

Mozes weigert

11 Maar Mozes zei tegen God: ‘Ik? Moet ik naar de farao gaan en de Israëlieten uit Egypte weghalen? Dat kan ik niet.’ 12 God zei: ‘Ik zal altijd bij je zijn. Jij zult het volk uit Egypte weghalen, en hier op deze berg zullen jullie mij vereren. Dan zul je zeker weten dat ik je gestuurd heb.’

13 Mozes zei: ‘Ik moet dus tegen de Israëlieten zeggen dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft. Maar wat moet ik zeggen als ze vragen hoe die God heet?’

14-15 Toen zei God: ‘Ik ben degene die er altijd is. Je moet tegen de Israëlieten zeggen dat ‘Ik ben er altijd’ je gestuurd heeft. Dat zal mijn naam zijn. Zo moeten ze mij voortaan noemen. Ik ben de Heer, de God van hun voorouders, de God van Abraham, Isaak en Jakob.’

Middaggebed: Exodus 3:11-15

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap en Katholieke Bijbelstichting. 

Meditatie

God openbaart wie Hij is

Mozes maakt op een indrukwekkende manier kennis met de God van zijn voorouders Abraham, Isaak en Jakob. Vanuit een brandende braamstruik waarschuwt God hem niet dichterbij te komen en zijn sandalen uit te doen. De grond waarop hij zich nu bevindt is namelijk heilig, want God zelf is daar.

Mozes krijgt van God een opdracht, die hij niet denkt aan te kunnen: Hij moet zijn volksgenoten vertellen dat God hen – afstammelingen van Abraham, Isaak en Jakob – gaat bevrijden uit hun slavenbestaan in Egypte. En Mozes moet hen brengen naar een prachtig en vruchtbaar land – Kanaän.

Mozes vindt dat hij daar niet de geschikte persoon voor is, maar God staat zijn weigering niet toe. Jezus krijgt eeuwen later ook die opdracht, maar Hij  -hoe bang Hij ook is voor wat gaat komen- Hij bidt in zijn bangste uur: ‘Niet mijn wil, maar Uw wil geschiede!’ (Lucas 22:41-43)

Lees er meer over in de meditatie bij deze tekst in:
Mijn getijdengebed – bidden op het ritme van de dag– Deel III, Zondagen door het jaar, Meditatie 5e zondag 40 dagentijd.

©Elise G. Lengkeek

Wist je dat….

Dankzij de bijdrage van donateurs en leden debijbel.nl kan bestaan en kan werken aan de verspreiding en vertaling van de bijbel.

Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal (BGT). Bij het Nederlands Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen. Met de BGT-app kun je ook altijd offline Bijbellezen. Verder is er voor je smartphone van YouVersion een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.