5e zondag na Driekoningen

De 5e zondag na Driekoningen

Stilstaan bij het mysterie van Gods menswording in de persoon van Jezus Christus: het Licht van de wereld dat mensen verlicht, die in het duister van hun zonde en schuld zitten opgesloten en daaruit bevrijd worden. Jezus Christus was en is een met God Zijn Vader. En omdat Hij ook een van ons is geworden en onze schuld op zich heeft genomen, heeft Hij ons verzoend met God. In Hem en door Hem, die kleine Kerstbaby, de toen nog ongekroonde Koning van het het heelal, zijn wij nu een met God.

Aangepast leesmenu

Vier de 5e zondag na Driekoningen mee in het morgen- en avondgebed met de onderstaande lezingen uit het Oude en Nieuwe Testament van de Bijbel. Ze vervangen de beide lezingen uit het Oude en/of Nieuwe Testament van het gewone leesmenu  in het morgen- en avondgebed in het leesmenu van vandaag.

Vind je die onderbreking te lastig? Volg dan het gewone Leesmenu van vandaag.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Aangepast leesmenu – Dagtekst

De Heer zal komen met kracht

18 De Heer zal zijn vijanden verslaan, hij straft al zijn tegenstanders. Hij straft zijn vijanden, waar ze ook wonen.
19 Overal op de wereld zullen de mensen eerbied hebben voor de machtige Heer. Want hij zal komen met kracht. Hij komt met de kracht van water in een rivier. Zijn adem is als een storm die het water steeds sneller laat stromen.
20 De Heer zal naar Jeruzalem komen om zijn volk te bevrijden. Dan redt hij de Israëlieten die zich niet langer tegen hem verzetten. Dat heeft hij beloofd.

Morgengebed: Jesaja 59:18-20

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap en Katholieke Bijbelstichting. 

Jesaja’s boodschap van hoop 

De profeet Jesaja heeft al meerdere keren de verwrongen sociale verhoudingen aan de orde gesteld die het dagelijks leven van het volk Israël hebben verziekt. Het onrecht viert hoogtij en onderling geweld is aan de orde van de dag. Nog steeds verkondigt hij daarnaast ook zijn boodschap van hoop: God laat het er niet bij zitten. Voor wie werkelijk terug wil keren naar een leven volgens Gods bedoeling, is er redding. Bekering betekent: Gods leefregels serieus nemen en vooral ook omzien naar de armen.

Is Jezus Christus de toekomstige Bevrijder?

Jesaja heeft het over de Bevrijding die de Heer gaat brengen. Hij ziet ver over zijn tijd heen in de toekomst de gestalte van de messias, de grote Bevrijder van Israël opdoemen. Zijn naam is Heer. Verwarrend is het soms wel dat niet alleen God in de Bijbel ‘Heer’ wordt genoemd, maar ook Jezus Christus, Zijn Zoon, de Gezalfde, de Zoon van David die het koningschap over hemel en aarde ontvangen zal van Zijn Vader. In het Bijbelboek Openbaring wordt die totale bevrijding tot in detail beschreven.

©Elise G. Lengkeek