5e zondag na Drievuldigheid

Aangepast leesmenu 

5e zondag na Drievuldigheid

Vier de 5e zondag na Drievuldigheid mee in het morgen- en avondgebed met de onderstaande lezingen uit het Oude Testament van de Bijbel. Ze vervangen de beide lezingen uit het Oude Testament van het gewone leesmenu  in het morgen- en avondgebed in het leesmenu van vandaag. Vind je die onderbreking te lastig? Volg dan het gewone Leesmenu van vandaag.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Deel dit bericht via Twitter

Saul verspeelt zijn koningschap

24 ‘Ik heb gezondigd,’ zei Saul, ‘want ik heb het bevel van de Heer en uw orders overtreden. Maar ik was bang voor het volk en daarom heb ik naar hen geluisterd. 25 Vergeef me toch wat ik verkeerd heb gedaan en ga niet bij me vandaan; ik wil me neerbuigen voor de Heer.’
26 ‘Nee, ik blijf niet bij u,’ antwoordde Samuël. ‘U hebt het bevel van de Heer naast u neergelegd en daarom heeft de Heer u aan de kant gezet; u zult niet langer koning van Israël zijn.’
1 Samuël 15 verzen 24-26

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel met Deuterocanonieke Boeken (Met aantekeningen), ©Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1999

 

Samuëls verbijstering

De hele nacht heeft Samuël er wakker van gelegen: Saul, de eerste koning die Israël onder Gods hoede mocht leiden, heeft in een vlaag van grootheidswaanzin Gods bevel en Samuëls orders naast zich neergelegd. Het is God zelf die Samuël komt vertellen dat Saul hem zo kort na het aanvaarden van zijn koningschap al de rug toe gekeerd heeft. En Samuël is boos en immens verdrietig.
Hij herinnert zich nog als de dag van gisteren hoe Saul zich had verstopt tussen de bagage op de dag dat hij tot koning was uitgeroepen. Het gaat hem aan het hart dat deze jonge, krachtige Benjaminiet,  die zo bescheiden begon, het koningschap kennelijk niet waardig is. Hij negeerde al eerder God’s bevel bij monde van Samuël. Ook nu in de opgedragen strijd tegen de Amelekieten.

Saul verspeelt zijn koningschap

Wat doet Samuël?  De volgende morgen gaat hij op pad om Saul te zoeken. God heeft zich niet laat vermurwen door Samuels smeekbeden. En nu moet hij toch persoonlijk de confrontatie met Saul aan gaan. Hij vindt hem ten slotte in Gilgal. Saul begroet hem met een zegenwens. Hij is apetrots dat hij de opdracht van de Heer zo goed heeft uitgevoerd.
Maar Samuël is totaal niet onder de indruk. Hij confronteert Saul zonder omhaal van woorden met zijn ongehoorzaamheid en de gevolgen daarvan. Saul krimpt in elkaar. Zo had hij het toch immer niet bedoeld? Kon het nu werkelijk zo veel kwaad Gods gebod zo voordelig mogelijk voor hemzelf  te interpreteren? Saul probeert met alle macht Samuël’s respect terug te winnen.
Te vergeefs! Samuël weet dat het Saul nog steeds niet om Gods eer te doen is, maar om zijn eigen gezicht niet te verliezen….

©Elise G.Lengkeek

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.