5e zondag na Pasen

De geest van wijsheid en inzicht

25 Ik heb jullie dit gezegd, nu ik nog bij jullie ben. 26 Maar de heilige Geest die de Vader in mijn naam zal zenden, die zal jullie bijstaan; hij zal je alles leren en je alles weer in herinnering brengen wat ik je heb verteld. 27 Vrede laat ik bij jullie achter; mijn vrede geef ik jullie, een andere vrede dan de wereld geeft. Maak je niet ongerust en wees niet bang.

Johannes 14 verzen 25-27

Het is vandaag de 5e zondag na Pasen. Over 4 dagen vieren en gedenken we de terugkeer van Jezus naar zijn Vader in de hemel.  In de dagen voor zijn hemelvaart bereidt Hij zijn discipelen voor op de komst van de heilige Geest.

Hij leert hun dat zij door het werk van de heilige Geest onderling verbonden zijn als gemeenschap in Hem. En door Hem met de Vader.

Opstaan in een nieuwe werkelijkheid

De heilige Geest bevestigt in het hart van iedere gelovige de realiteit van Jezus’ dood en opstanding. Wie gedoopt is in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest is gedoopt in die dood en opgestaan in een nieuwe werkelijkheid. Van overgaan uit de wereld van zonden en schuld naar het leven als kind van God.

Hoe de heilige Geest werkt

Zo werkt de heilige Geest ook in het hart van wie het heilig avondmaal of de eucharistie viert. Hij voedt daarmee de verbondenheid met Jezus in zijn dood en opstanding. In de tekenen van doop en avondmaal blijft zo de herinnering aan Hem voortdurend levend. Daarnaast bouwen ze ons op in ons geloof en in de relatie met Hem.

 De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel met Deuterocanonieke Boeken (Met aantekeningen), ©Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1999

©Elise G.Lengkeek

Aangepast leesmenu

Vier de 5e zondag na Pasen mee in het morgen, middag- avond- en nachtgebed met de onderstaande lezingen uit het [Oude en/of Nieuwe ]Testament van de Bijbel. Ze vervangen de beide lezingen uit het [Oude en/of Nieuwe ] Testament van het gewone leesmenu  in het [morgen- en avond]gebed in het leesmenu van vandaag. Vind je die onderbreking te lastig? Volg dan het gewone Leesmenu van vandaag.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Deel dit bericht via Twitter

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.