6e zondag 40 dagentijd

Bij de ingang van de Stille Week

De 6e zondag van de 40 dagentijd  of vastentijd staat in het teken van de ‘stille week’ (ook wel de ‘goede week’ genoemd).

Het is de laatste zondag voor Pasen: Palmzondag. staat voor de deur. Op Palmzondag wordt de feestelijk intocht van Jezus in Jeruzalem herdacht, zes dagen voor zijn veroordeling.

Een menigte mensen loopt te hoop met palmtakken en spreiden kleden voor hem uit, wanneer hij op een ezelsveulen de stad binnenrijdt. ‘Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël,’ roepen ze luidkeels.  Jezus weet op dat moment dat diezelfde menigte zes dagen later in koor zal scanderen: ‘Kruisig hem!’

Met deze herdenking begint de spirituele beleving van Jezus’ voorbereiding op zijn lijden en sterven. Die intensiveert de komende dagen en eindigt met Paaszaterdag. De laatste dagen van de Goede Week -Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag- vormen het hoogtepunt van de voorbereiding op Pasen.

De benaming ‘Goede Week’ verwijst naar  de nieuwe werkelijkheid voor wie gelooft in de opstanding van Jezus Christus. Voor wie gelooft dat Hij met zijn lijden en sterven al onze schuld op zich heeft genomen. En dat Hij met zijn opstanding op de derde dag  de dood  definitief heeft overwonnen.

Wat vooraf gaat aan Maria’s zalving voor zijn begrafenis en de intocht in Jeruzalem, is de geschiedenis van de opwekking van Lazarus in Johannes 11. Zie de lezing voor het middaggebed. Deze gebeurtenis symboliseert onze eigen spirituele toestand als we aan ons lot worden overgelaten: dood. Zo dood als een pier.

Het is Jezus die ons uit die geestelijke dood opwekt. Hij roept ons  opnieuw tot nieuw leven. Een sprankelend fris en nieuw leven in Hem, door Hem. Zo is het dus om geestelijk opnieuw geboren te worden. Je mag opnieuw beginnen. Daarom is de Stille Week tegelijk ook de Goede Week.

©Elise G. Lengkeek

6e zondag 40 dagentijd – Aangepast leesmenu

Vier de 6e zondag 40 dagentijd  mee in het morgen- en avondgebed met de onderstaande lezingen uit het Oude en Nieuwe Testament van de Bijbel via het aangepaste leesmenu. Ze vervangen de beide lezingen uit het Oude en/of Nieuwe Testament van het gewone leesmenu  in het morgen- en avondgebed in het leesmenu van vandaag.

Vind je die onderbreking te lastig? Volg dan het gewone Leesmenu van vandaag.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Aangepast leesmenu – Dagtekst

Lazarus staat op uit de dood

Lazarus is ziek

1-2 Een man in het dorp Betanië was ziek geworden. Hij heette Lazarus. In dat dorp woonden ook zijn zussen Marta en Maria. Maria was de vrouw die later olie over de voeten van Jezus gegoten heeft, en ze met haar haren weer heeft afgedroogd.
3 Maria en Marta stuurden iemand naar Jezus om te zeggen: ‘Heer, uw vriend Lazarus is ziek.’ 4 Toen Jezus dat hoorde, zei hij: ‘Lazarus is niet ziek geworden om voorgoed te sterven. Dit gebeurt zodat Gods hemelse macht zichtbaar kan worden. Dan zal Gods Zoon de hoogste eer krijgen.’ 5 Jezus hield veel van Marta, Maria en Lazarus.

Middaggebed: Johannes 11:1-5

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap en Katholieke Bijbelstichting. 

Waarom laat Jezus de zieke Lazarus wachten?

Als Jezus zoveel houdt van Lazarus , Maria en Marta, zijn drie geliefde vrienden uit Betaniê, waarom gaat Hij dan niet meteen naar ze toe, nu Hij weet dat Lazarus zo ziek is? Hij volstaat met een boodschap te sturen naar Maria en Marta dat Lazarus niet voorgoed zal sterven, maar dat dit allemaal zal gebeuren om Gods majesteit en macht over de dood te tonen.  Jezus wacht het juiste uur af, want Hij doet niets zonder reden, zoals Hij ook deed bij de bruiloft in Kana, toen Hij van water wijn maakte.

Waarom alles om Gods eer draait

Er staat veel op het spel. De joden zoeken Hem: het is ook al bij Zijn leerlingen bekend dat de geestelijke leiders Jezus gevangen willen nemen. Ze waarschuwen hun Meester daar nog eens extra voor. Maar Jezus laat zich door niets of niemand weerhouden om Zijn macht over leven en dood te laten zien tot eer van God, Zijn hemelse vader. Juist als hoop op genezing voor Lazarus na diens dood volledig is verdampt, roept Hij op de 4e dag de dode Lazarus uit zijn graf terug tot het leven.

Jezus is Heer en Meester over de dood

Iedereen die dit ziet en meemaakt, kan niet anders dan God verheerlijken en daarmee ook de Zoon van God die Licht  en Leven schept in de ondoordringbare duisternis van de dood. Jezus is zich er volkomen van bewust dat Hij die Zelf de Opstanding en het Leven is Zijn eigen graf graaft door Lazarus uit de dood terug te roepen. Want de joodse leiders verdragen niet dat dit nieuws rondgaat als een lopend vuur. Maar Jezus heeft nu al het signaal afgegeven dat Hij nu al Heer en Meester is over de dood.

Mijn getijdengebed – bidden op het ritme van de dag – Deel III, Zondagen door het jaar, Meditatie 6e zondag 40 dagentijd.

©Elise G. Lengkeek

Tweet

Wist je dat….

Dankzij de bijdrage van donateurs en leden debijbel.nl kan bestaan en kan werken aan de verspreiding en vertaling van de bijbel.

Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal (BGT). Bij het Nederlands Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen. Met de BGT-app kun je ook altijd offline Bijbellezen. Verder is er voor je smartphone van YouVersion een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.