7e zondag na Drievuldigheid

Aangepast leesmenu 

Vier de 7e zondag na Drievuldigheid mee in het morgen- en avondgebed met de onderstaande lezingen uit het Oude Testament van de Bijbel. Ze vervangen de beide lezingen uit het Oude Testament van het gewone leesmenu  in het morgen- en avondgebed in het leesmenu van vandaag. Vind je die onderbreking te lastig? Volg dan het gewone Leesmenu van vandaag.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Deel dit bericht via Twitter

De koning op zijn knieën

15 Nog dezelfde morgen liet de Heer de pest op Israël los, en wel tot de tijd die hij had vastgesteld. Van Dan tot Berseba vonden zeventigduizend mensen de dood. 16 Maar toen de engel zijn hand ophief om ook in Jeruzalem dood en verderf te zaaien, kreeg de Heer spijt van deze bestraffing. Daarom beval hij de engel: ‘Het is genoeg! Trek u terug!’ De engel van de Heer bevond zich op dat ogenblik bij de dorsvloer van Arauna, een Jebusiet.
17 Toen David de engel zag die het volk neervelde, zei hij tegen de Heer: ‘Alleen ik heb gezondigd, alleen ik heb verkeerd gedaan. Maar deze arme schapen, wat hebben zij gedaan? Straf liever mij en mijn familie!’

 

2 Samuël 24 verzen 15-17

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel met Deuterocanonieke Boeken (Met aantekeningen), ©Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1999.

Davids wil is wet

Waar is het geloof van koning David gebleven? Is hij – net als alle andere aardse koningen – zo gefascineerd geraakt van indrukwekkende aantallen en statistieken? Hij vraagt Joab een volkstelling uit te gaan voeren. Nu wil hij wel eens weten over hoe groot zijn leger eigenlijk is. Joab raadt dit idee met klem af, maar David zet door. Zijn wil is wet.

David laat zich verzoeken

Wat is hier eigenlijk gaande? Het begin van  2 Samuël 24 onthult dat het volk heeft God kennelijk opnieuw getergd. Er staat niet waarmee. Maar Satan ziet zijn kans schoon om David te verzoeken in zijn {on)geloof: hij vertrouwt niet langer op God, maar op zijn legermacht. David wordt verzocht, maar hij blijft wel verantwoordelijk voor zijn gedrag.

De koning op zijn knieën

En wat doet God? Hij is van plan het volk te straffen en Hij zet Davids zonde in als aanleiding. Voor ons een onbegrijpelijke actie van God. Maar in Zijn souvereiniteit kiest Hij zelf hoe Hij Zijn volk op andere gedachten brengtl Ook David heeft een belangrijke les te leren. Hij wordt zich bewust van zijn plaats en zijn verantwoordelijkheid.

Dat inzicht brengt hem terug bij God. 2 Samuël eindigt aldus met een koning op de knieen in plaats van op de troon.

©Elise G. Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.