9e zondag na Drievuldigheid

Aangepast leesmenu 

De eerste zondag na Pinksteren heet in de traditie van de Vroege Kerk Drievuldigheidszondag. Dat is de zondag ter ere van de Drie-eenheid (de triniteit) van God de Vader, God de Zoon (Jezus Christus) en God de heilige Geest. Tot aan advent zijn de zondagen oplopend genummerd.

Vier de 9e zondag na Drievuldigheid mee in het morgen- en avondgebed met de onderstaande lezingen uit het Oude Testament van de Bijbel. Ze vervangen de beide lezingen (lectio divina) uit het Oude Testament van het gewone leesmenu  in het morgen- en avondgebed in het leesmenu van vandaag. Vind je die onderbreking te lastig? Volg dan het gewone Leesmenu van vandaag.

NOTA BENE: De Nieuwe Bijbelvertaling NBV21 kun je direct online meelezen op debijbel.nl. Klik in het Leesmenu van deze dag op de link van het bijbelgedeelte bij elk gebed. Je kunt meteen starten met bijbellezen. Schakel na lezing terug naar het Leesmenu van de website Mijn getijdengebed. (Als de link het niet meteen doet, klik hem voor de 2e keer aan!) Maak nu een (gratis) account aan op www.debijbel.nl  en krijg toegang tot allerlei achtergrondinformatie.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Aangepast leesmenu

9e zondag na Drievuldigheid – Dagtekst 

Elia gaat naar de berg Horeb

8 Toen stond Elia op. Hij at en hij dronk. Dat gaf hem genoeg kracht om in veertig dagen en veertig nachten naar de berg Horeb te lopen, de berg van God. 9 Daar ging hij in een grot liggen slapen.
De volgende ochtend begon de Heer tegen hem te spreken. Hij zei: ‘Waarom ben je hier, Elia?’
10 Elia antwoordde: ‘Heer, machtige God, ik heb met al mijn kracht voor u gevochten. Maar de Israëlieten blijven ontrouw aan u. Ze hebben uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben de enige die nog overgebleven is. En nu willen ze ook mij doden!’

De Heer komt bij Elia

11 De Heer zei tegen Elia: ‘Kom naar buiten, ga op de berg staan om mij te ontmoeten.’
Toen kwam de Heer voorbij.
Het begon met een zware storm. Het waaide zo hard dat de berg begon te schudden en de rotsen openscheurden. Maar de Heer was niet in de storm.
Na de storm kwam er een aardbeving. Maar daarin was de Heer ook niet.12 Na de aardbeving kwam er een vuur, maar de Heer was ook niet in het vuur.
Na het vuur klonk er alleen het zachte suizen van de stilte.13 Toen Elia dat hoorde, deed hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij liep naar buiten en ging voor de opening van de grot staan. Daar hoorde hij een stem die zei: ‘Waarom ben je hier, Elia?’
14 Elia antwoordde: ‘Heer, machtige God, ik heb met al mijn kracht voor u gevochten. Maar de Israëlieten blijven ontrouw aan u. Ze hebben uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben de enige die nog overgebleven is. En nu willen ze ook mij doden!’

Avondgebed: 1 Koningen 19: 8-14

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Bijbel in Gewone Taal. © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap

Meditatie

Elia’s ‘powerboost’

Elia is de uitputting nabij, nadat hij is gevlucht voor koningin Izebel. Ze wil hem dood wil hebben, uit wraak op vierhonderd Baäl- priesters die Elia heeft laten ombrengen. Maar zelf wil hij ook het liefst sterven: al zijn geprofeteer heeft niets uitgehaald. Hij is nog de enige profeet van een volk dat zich steeds van God afkeert.

God stuurt echter een engel die Elia bijstaat en troost. Met de “powerboost” die Elia heeft ontvangen, loopt hij veertig dagen en nachten door de woestijn naar de berg Horeb! Gods berg, en daar op die berg vraagt God aan hem, wat hij daar komt doen….

Elia uit zijn bittere klacht. En dan doet God iets ongewoons. Hij nodigt Elia uit voor een wel heel bijzondere ontmoeting…

Lees er meer over in de meditatie bij deze tekst in:
Mijn getijdengebed – bidden op het ritme van de dag – Deel III  Leesmenu Zondagen, 8e zondag na Drievuldigheid, pagina 307.

©Elise G. Lengkeek

Tweet

Wist je dat….

Dankzij de bijdrage van donateurs en leden debijbel.nl kan bestaan en werken aan de verspreiding en vertaling van de bijbel? Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal (BGT). Bij het Nederlands Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen. Met de BGT-app kun je ook altijd offline Bijbellezen. Verder is er voor je smartphone van YouVersion een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

* Mijn getijdengebed – Bidden op het ritme van de dag is verkrijgbaar in compacte vorm voor thuis en op reis. Prachtig uitgevoerd als gebedenboek op bijbelpapier. Zie Mijn getijdengebed in boekvorm