De 2e zondag na Driekoningen

De 2e zondag na Driekoningen

Stilstaan bij het mysterie van Gods menswording in de persoon van Jezus Christus: het Licht van de wereld dat mensen verlicht, die in het duister van hun zonde en schuld zitten opgesloten en daaruit bevrijd worden. Jezus Christus was en is een met God Zijn Vader. En omdat Hij ook een van ons is geworden en onze schuld op zich heeft genomen, heeft Hij ons verzoend met God. In Hem en door Hem, die kleine Kerstbaby, de toen nog ongekroonde Koning van het het heelal, zijn wij nu een met God.

Aangepast leesmenu

Vier de 2e zondag na Driekoningen mee in het morgen- en avondgebed met de onderstaande lezingen uit het Oude en Nieuwe Testament van de Bijbel. Ze vervangen de beide lezingen uit het Oude en/of Nieuwe Testament van het gewone leesmenu  in het morgen- en avondgebed in het leesmenu van vandaag.

Vind je die onderbreking te lastig? Volg dan het gewone Leesmenu van vandaag.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Aangepast leesmenu – Dagtekst

De Heer komt zijn volk bevrijden

4 Luister naar mij, mijn volk. Luister goed! Ik heb jullie mijn wetten gegeven. De regels die ik gegeven heb, zijn een voorbeeld voor alle volken.
5 Nog even, dan kom ik om jullie te helpen. Overal in de wereld wachten de mensen op mij. Ze wachten totdat ik kom en mijn kracht laat zien. Ik zal jullie heel snel bevrijden. En de andere volken zal ik straffen.
6 Kijk eens omhoog naar de hemel. En kijk naar de aarde hier beneden. Misschien zal de hemel verdwijnen, zoals rook verdwijnt. Misschien zal de aarde vergaan, zoals een oude, versleten jas vergaat. En misschien zullen de mensen allemaal sterven. Maar de bevrijding die ik breng, zal altijd blijven. De overwinning die ik geef, zal nooit verdwijnen.

Morgengebed Jesaja 51:4-6

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap en Katholieke Bijbelstichting. 

Bevrijding door God is voor altijd

Het is ontroerend hoe God Zijn liefde en ontferming uitspreekt over zijn reddeloos en redeloos volk in deze passage van Jesaja 51. Hij laat het keer op keer zien waar hun redding en hulp vandaan komt. Hij is immers de bron van het leven, van wet- en regelgeving en van het herscheppen van alles wat kapot gemaakt is en geschonden door de macht van het kwaad en de zonde in de wereld. Hij heeft van meet af aan besloten het er niet bij te laten zitten. Er is redding in aantocht…

En wel in de persoon van Jezus Christus, Gods Zoon. Hij is het die zijn goddelijke majesteit eeuwen na deze profetie heeft afgelegd heeft om mens onder de mensen te zijn en met hen te delen in lijden en leven, in vreugde en pijn, om ten slotte heel hun schuldenlast op zich te nemen bij Zijn dood aan het kruis. Sinds Hij is teruggekeerd naar Zijn hemelse glorie werkt Hij dag in dag uit aan Zijn terugkeer om ‘de zijnen’ te helpen. Overal in de wereld wachten ze op hem. Totdat Hij komt en Zijn kracht laat zien.

 

©Elise G. Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter