Drievuldigheidszondag

Drievuldigheidszondag

De eerste zondag na Pinksteren heet in de traditie van de Vroege Kerk Drievuldigheidszondag. Dat is de zondag ter ere van de Drie-eenheid (de triniteit) van God de Vader, God de Zoon (Jezus Christus) en God de heilige Geest.

In de 4e en 5e eeuw was er in de Vroege Kerk  na de viering van Pinksteren veel aandacht voor de Drie-eenheid van God.  In liturgische gebeden en gezangen zetten de gelovigen zich af tegen ketterijen als het arianisme, die de Drie-eenheid loochenden. Zo groeide in de Vroege  Kerk van alle plaatsen en tijden het verlangen en de behoefte om Drie-eenheid van God te vieren met een eigen feest: het feest van de heilige Drievuldigheid.

Verplicht feest sinds 14e eeuw

Pas in de 14e eeuw werd Drievuldigheidszondag een verplicht kerkelijk feest. Paus Johannes XXII (1316-1334) wees daarvoor de eerste zondag na Pinksteren aan. De zondagen tussen Drievuldigheid en Advent (vier weken voor Kerst) zijn in de rooms-katholieke en anglicaanse liturgische kalender genummerd na Drievuldigheid.

Op de liturgische kalender werden ze vervolgens gerangschikt als 1e zondag na Drievuldigheid, 2e zondag na Drievuldigheid enzovoorts. Deze benamingen werden in oude doopregisters ook wel gebruikt in plaats van de gewone datum. Het aantal zondagen na Drievuldigheid  is afhankelijk van de Paasdatum.

In de protestantse traditie is er overigens geen speciale aandacht na Pinksteren voor de Drie-eenheid van God.

Aangepast leesmenu

Vier de Drievuldigheidszondag mee in het morgen, middag- avond- en nachtgebed met de onderstaande lezingen uit het Oude en/of Nieuwe Testament van de Bijbel. Ze vervangen de beide lezingen uit het Oude en/of Nieuwe Testament van het gewone leesmenu  in het morgen- , middag-, avond- en nachtgebed in het leesmenu van vandaag. Vind je die onderbreking te lastig? Volg dan het gewone Leesmenu van vandaag.
De Bijbel in Gewone Taal en de Nieuwe Bijbelvertaling kun je direct online meelezen op debijbel.nl. Klik in het Leesmenu van deze dag op de link van het bijbelgedeelte bij elk gebed. Je kunt meteen starten met bijbellezen.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

NOTA BENE: Ook de Nieuwe Bijbelvertaling NBV21 kun je direct online meelezen op debijbel.nl. Klik in het Leesmenu van deze dag op de link van het bijbelgedeelte bij elk gebed. Je kunt meteen starten met bijbellezen. Maak nu een (gratis) account aan op www.debijbel.nl  en krijg toegang tot allerlei achtergrondinformatie.

Aangepast leesmenu – dagtekst

De drie getuigen van de waarheid

6 Gods Zoon, Jezus Christus, is als mens op aarde gekomen. Het water waarmee hij gedoopt werd, is daarvan een bewijs. Maar het is niet het enige bewijs. Ook het bloed dat vloeide toen hij aan het kruis hing, is een bewijs. En de heilige Geest maakt ons duidelijk dat het waar is. Want de heilige Geest maakt de waarheid over Jezus bekend.
7 Er zijn dus drie getuigen van de waarheid over Jezus: 8 de heilige Geest, het water van de doop en het bloed aan het kruis. En die drie getuigen vertellen allemaal hetzelfde over Jezus.

1 Johannes 5 : 6-7

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap. 

Meditatie

Ontkrachting van een valse leer

In de tijd dat Johannes deze brief schrijft, is er een prediker actief in Efeze: ene Kerinthus. Hij beweert dat Jezus bij Zijn doop de goddelijke Christusgeest ontving en dat die Hem weer verliet toen Hij gekruisigd werd, want volgens deze Kerinthus kan de Christus niet lijden en sterven. Veel Bijbeluitleggers denken dat Johannes met het opvoeren van deze drie getuigen van de waarheid de valse leer van Kerinthus en consorten heeft willen ontkrachten.

Een enig God en toch Vader, Zoon en heilige Geest?

Wat is het probleem voor vele pas bekeerde christenen onder de joden en heidenen? Het joodse Godsbeeld houdt vast aan God als de enige, in lijn van Deuronomium 6 vers 4:

Mozes zei verder: ‘Volk van Israël, luister goed. De Heer, onze God, is de enige God! ‘

Het christelijk geloof belijdt ook dat God de enige is, maar volgt het onderwijs van Jezus en de apostelen over die enige God als de Vader, de Zoon (Jezus) en de Heilige Geest.

Drie getuigen van Gods drie-eenheid

Het vroege christendom omarmt deze apostolische belijdenis: in de brieven van de apostelen in het Nieuwe Testament wordt steeds gesproken over de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, in de lijn van Jezus’ uitspraak bij Zijn afscheid voor Zijn hemelvaart.

 ‘Jullie moeten naar alle volken gaan, zodat iedereen mijn leerling kan worden. Jullie moeten de mensen dopen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige Geest.’

Zo werd Matteüs 28:19 de basis voor de  christelijke doopformule.

Lees er meer over in de meditatie bij deze tekst in:
Mijn getijdengebed – bidden op het ritme van de dag – Deel III  Leesmenu Zondagen, Drievuldigheidszondag, pagina 293.

©Elise G. Lengkeek

Tweet

Wist je dat….

Dankzij de bijdrage van donateurs en leden debijbel.nl kan bestaan en werken aan de verspreiding en vertaling van de bijbel? Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal (BGT). Bij het Nederlands Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen. Met de BGT-app kun je ook altijd offline Bijbellezen. Verder is er voor je smartphone van YouVersion een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

* Mijn getijdengebed – Bidden op het ritme van de dag is sinds januari 2017 verkrijgbaar in compacte vorm voor thuis en op reis. Prachtig uitgevoerd als gebedenboek op bijbelpapier. Zie Mijn getijdengebed in boekvorm.