Drievuldigheidszondag

Drievuldigheidszondag

De eerste zondag na Pinksteren heet in de traditie van de Vroege Kerk Drievuldigheidszondag. Dat is de zondag ter ere van de Drie-eenheid (de triniteit) van God de Vader, God de Zoon (Jezus Christus) en God de heilige Geest.

In de 4e en 5e eeuw was er in de Vroege Kerk  na de viering van Pinksteren veel aandacht voor de Drie-eenheid van God.  In liturgische gebeden en gezangen zetten de gelovigen zich af tegen ketterijen als het arianisme, die de Drie-eenheid loochenden. Zo groeide in de Vroege  Kerk van alle plaatsen en tijden de gewoonte de Drie-eenheid van God te vieren met een eigen feest.

Verplicht feest sinds 14e eeuw

Pas in de 14e eeuw werd Drievuldigheidszondag een verplicht kerkelijk feest. Paus Johannes XXII (1316-1334) wees daarvoor de eerste zondag na Pinksteren aan. De zondagen tussen Drievuldigheid en Advent (vier weken voor Kerst) zijn in de rooms-katholieke en anglicaanse liturgische kalender genummerd na Drievuldigheid.

Op de liturgische kalender werden ze gerangschikt  als 1e zondag na Drievuldigheid, 2e zondag na Drievuldigheid enzovoorts. Deze benamingen werden in oude doopregisters ook wel gebruikt in plaats van de gewone datum. Het aantal zondagen na Drievuldigheid  is afhankelijk van de Paasdatum.

In de protestantse traditie is er overigens geen speciale aandacht na Pinksteren voor de Drie-eenheid van God.

Aangepast leesmenu

Vier de Drievuldigheidszondag mee  met de onderstaande lezingen uit het Oude en Nieuwe Testament van de Bijbel. Ze vervangen de beide lezingen uit het Oude en Nieuwe Testament van het gewone leesmenu. Vind je die onderbreking te lastig? Volg dan het gewone Leesmenu van vandaag.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Deel dit bericht via Twitter

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.