Leesmenu 1 januari

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 1 januari.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 1 januari – Dagtekst

De betekenis van de doop

11 Door Christus is er een einde gekomen aan jullie zondige bestaan. Dat gebeurde toen jullie gedoopt werden. Want de doop is een soort besnijdenis. Het is niet een gewone besnijdenis door mensen, maar het is een teken dat je bij Christus hoort.
12 Jullie zijn gedoopt. Toen zijn jullie eigenlijk samen met Christus begraven. Maar God heeft Christus uit de dood laten opstaan. En omdat jullie geloven in die kracht van God, zijn jullie samen met Christus opgestaan.
13 Vroeger waren jullie eigenlijk dood. Want jullie hoorden niet bij Gods volk, en jullie deden slechte dingen. Maar God heeft al jullie zonden vergeven, en jullie samen met Christus levend gemaakt.
14 Onze zonden stonden opgeschreven op een lange lijst. Die lijst was bedoeld om ons te veroordelen. Maar God heeft die lijst weggedaan. Hij heeft hem vernietigd toen Christus stierf aan het kruis.
15 Aan het kruis heeft Christus alle machten overwonnen die over de wereld wilden heersen. Hij heeft aan iedereen laten zien dat die machten verslagen zijn.

Avondgebed: Kolossenzen 2:11-15

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap en Katholieke Bijbelstichting. 

Christus: de schakel tussen oud & nieuw

Ik wens je een gelukkig nieuwjaar: dat is de groet waarmee we elkaar op de 1e dag van het nieuwe jaar omhelzen of de hand drukken. Hoe ‘gelukkig’ kan dat zijn?

De 8e dag na de geboorte van Jezus Christus valt samen met de 1e dag van een nieuw tijdvak: een nieuw jaar dat op 1 januari zich dag na dag zal ontvouwen volgens Gods plan. Die achtste dag is ook voor de baby Jezus een belangrijke dag. Net als alle andere Joodse jongetjes wordt Hij die dag besneden. Met de besnijdenis ontvangt een Israëlisch kind het zichtbare teken dat hij bij Gods volk hoort en deel uit maakt van Gods bijzondere verbond met het nageslacht van Abraham.

Wat het getal 8 symboliseert

Het getal acht speelt in de Bijbel een belangrijke rol in de symboliek van de geloofsrealiteit. Niet alleen vanwege de besnijdenis: het symbool dat in het Oude Testament (het oude verbond van God met Zijn volk) de reiniging van zonden bewerkte van de besnedene. Het teken wees immers vooruit naar het bloed van Christus dat voor hem moest vloeien om hem te verzoenen met God. Maar ook dit: op de 8e dag staat Jezus Christus’ op uit de dood. Hij vervult de betekenis van de sabbat op de 7e dag.

Besnijdenis en doop

Classicus en Filoloog Marten van Willigen wijst in zijn boek  Christus volgen  (2014) erop dat de Vroege Kerk in navolging van de  kerkvaders Augustinus en zijn leermeester Ambrosius, dit getal associeerde met ‘de laatste dag’. Dat is de dag van het oordeel, waarop Christus zal wederkomen. Psalm 6 geeft volgens Augustinus heel wat stof tot nadenken over de geestelijke werkelijkheid van het getal 8.

Geen wonder dat het in de tijd van de Vroege Kerk gewoonte was het baptisterium (het bad waarin dopelingen symbolisch ondergedompeld werden) van 8 hoeken te voorzien, net als het doopvont. Veel mausolea (grafkelders) in die tijd hadden ook acht hoeken. ‘Belangrijk voor de symboliek is dat de doop ook een sterfproces is en het doopvont om die reden als het ware een graf aanduidt. Dit vinden we terug in Romeinen 6:3–5’, aldus Van Willigen op pagina 47 van Christus volgen. Zo ook in onze tekst.

©Elise G. Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter